Дух отари і дух провідництва

Мине сто років і якийсь український соціолог із здивуванням розглядатиме одне патологічне явище в нашому громадському житті, а саме — дурійку об'єднання. Об'єднання, як самоціль! Щоб не було проводу одного якогось табору, хоч таке буває всюди, хоч би у Великій Британії, де націю провадить якась одна партія, а ніколи — якесь об'єднання. Ця відраза до провідництва іде в нас так далеко, що всі групи охоче спихають його на плечі так званого "народу", народ вирішить, народ нам вкаже... Кому вкаже? Проводові!? Добре уявлення про те, що таке провід...

Народ, маса — знає, хоч і не завжди, — чого він не хоче. Та рідко знає — чого він хоче. Коли у 1917 р. в царській імперії вибухнула революція, народ знав чого він не хоче. Але не знав чого треба хотіти, щоб не було того, чого він не хотів. Це йому має сказати провід, який і поведе його добрим шляхом, якщо провід добрий, або облудним — коли провід поганий. Народ у 1917 р. не хотів війни, не хотів слабого царя, ні дворянської касти, ні армії, ні поліції. Але що треба було поставити натомість, — він не знав. Провідна група, яка йому витовмачила це — були більшовики, які й пояснили, що замість поліції — треба міліцію, замість царської армії — треба червону армію, замість війни — "пахабний мір", замість царя має бути Ленін, а замість зруйнованого дворянства, як правлячої касти — "народних комісарів". Недисциплінований, некультурний, дикий в жадобі помсти й стремлінні до добробуту й вигоди московський народ – повірив облудному рецепту більшовиків і пішов за ними. Що з того вийшло, бачимо. Але про інше йдеться: про те, що народ не формулює позитивних цілей революції, це робить за нього та чи інша партія або група, за якою піде активніша частина народу і пасивно — пасивніша. В боротьбі між собою кількох претендентів на національний провід у Росії, перемогли ленінці, розбивши не тільки сили царистів, але й лібералів, "есерів" та інших лівих.

Так само було в часи французької революції 1789-1804 рр., коли в громадянській війні та в кривавій боротьбі різних революційних національних груп, перемогли на довший час якобінці (Робесп'єр, Марат, Сен-Жюст), поки їх не змела армія Бонапарта. Так було за часів революції Кромвеля, коли керму державного корабля обійняла не ціла залога, а меншість — "капітан і старшини". Так було за повстання Богдана Хмельницького. Великий гетьман ніколи не робив жадних об'єднань, він підняв прапор повстання сам з Військом Запорозьким і ні для кого не було таємницею, що він і хмельничани — у випадку перемоги — будуть тою провідною кастою, яка правитиме визволеною Україною і об'єднає націю. Не інакше було, наприклад, і в Польщі між двома війнами. Пілсудчики, що заволоділи державним кермом, далекі були від того, щоб мати за собою народ, край. Коли польські легіонери в 1915 р. з'явилися у визволеній від москалів Варшаві, були випадки, що їх викидали з трамваїв...

Цей самий натовп віддав пізніше владу в краю у руки пілсудчиків. І так буває завжди: формулює завдання нації і доби, веде народ та чи іншу активну меншість. Чому це так буває? — Знаний історик Іполит Тен пояснює це явище на прикладі французької революції. Він так характеризує пересічних французів того часу: "Уникнути ізоляції, приєднатися ліпше до найбільшої громади, завжди творити масу, якесь більше тіло, все йти за імпульсами згори, які збирають докупи розкидані одиниці, таким є інстинкт отари". І ним, власне, була заражена французька маса. У вирішальні моменти революції — ця маса корилася якобінським терористам: "привичка коритися і певна м'якість вдачі, виплекані адміністрацією монархії і давньою цивілізацією, знищили в людині здібність передбачати небезпеку, мілітарний інстинкт, здібність покладатися лише на себе, волю, допомагати собі взаємно, рятуватися самому. Тому, коли революція обертала таку націю в стан первісних неупорядкованих відносин, домашні приручені звірята були пожерті хижаками". І дальше: "Французи потребують чутися збаранізованими, їм треба дотикатися один другого; чванство, ні правил, ні методи, бунт на словах і ні однієї душі, яка б не тремтіла перед капралом"...

А звідти виходить, що "вони маючи потребу, щоб ними правили, як барани потребують чабана і сторожового пса, приймаючи або зносячи їх, хоч би чабан був різником, а сторожовий пес — вовком". Ці слова Іполита Тена відносились, мабуть, не тільки до французів. Може він внасушний і потребиразив свою думку надто драстично, але тим не менше вона в своїй суті правильна. Маса, в своїй величезній більшості зайнята своїми буденними справами, боротьбою за хліб ує охорони, миру, добробуту. А ті, що її провадять і охороняють від вовків — пастирі й сторожеві пси — це активна меншість, люди іншої породи, зліплені з іншої глини. Маса потребує, щоб її провадити і вона піде за тим, хто має в крові інстинкт провідництва, команди, хто має відвагу вказати дорогу і брати відповідальність за її правильність, хто без компромісу запропонує свою ідею, а формує її ясно, чітко й недвозначно: хто має виразне "так" і виразне "ні"! Хто знає, що він любить, а що ненавидить, хто твердо знає де приятель, а де ворог; хто готовий боротися і битися за своє, твердо вірить у свою ідею і в те, що лише він чи вони (дана група) — є покликані вести народ. Тільки це імпонує масі. Тому й каже Іполит Тен, що маса скоріше піде за таким чабаном, який є різником, і за таким псом, що є вовком, ніж за проводом, який складається з овець, має психологію маси і не позбувся отарного інстинкту.

У нації, де не постала така окрема, самосвідома провідницька група, де панує дурійка об'єднання, в такій нації панує неподільно інстинкт отари. Така нація не виступає самостійним чинником, не грає окремої ролі на арені події. Де така провідницька група викристалізувалася, вона має шанси вести маси, об'єднати націю. Де такої групи немає, може бути об'єднання груп, партій і клік, але ніколи не буде об'єднання нації. Бо не імпонуватиме воно ні чужим, ні своїм. Деякі наші політики підходять до справи об'єднання так, ніби йдеться про погодження довгочхунів з перерепенками. Різниці, які ділили тих достойних осіб, очевидно не такі, щоб не можна було їх — за склянкою — узгодити. Та ж так легко здається "культурним людям" зібратися разом, "вислухати спокійно різні думки", так легко зробити "свобідний обмін думок", що є "запорукою здорового, правильного розвитку спільноти". Нащо сваритися? Та ж тоді "гурт стає нездібним до критичного думання", тоді паношиться в ньому "патологічний комплекс нетерпимості й так далі. І ці довгочхунівські розмови провадяться в часи світових і громадянських воєн і революцій, в часи смертельного змагання різних ідей, які виключають одна одну! В часи, коли кожна нація розкололася на різні табори і коли всередині кожної спільноти йде боротьба за — "Або пан, або пропав!"

Мої противники не люблять "абстрактних теорій", вони волять реальні факти і практику життя. Добре! Візьмемо реальні факти і то стверджені не мною, а ними самими, тими, нібито практичними, закоханими у всяких об'єднаннях, земляками... Проповідують вони об'єднання всіх людей однієї крови. Це теорія, а що з того виходить на ділі? Ніхто з них не почувається в силі бути кромвелівцями, а тому — об'єднання! А тоді до такого об'єднання притягається всіх. Притягається тих, які в своїх деклараціях відмовлялися хоч би одним реченням згадати про збройну боротьбу проти Росії... Втягається тих, які в інтерв'ю з чужинцями називали УПА — "дрібним явищем, на яке не варто звертати уваги". Притягається тих, які називали українських партизанів — "бандерівськими есесами". Притягається тих, які в 1939 р. пропонували більшовикам свою "лояльну співпрацю", щоб будувати не фантастично-романтичну, а "сучасну, реальну Україну", під проводом Сталіна і МВД... Притягається усяких! Притягається тих, що захоплюються всесвітніми федераціями і за гасло висувають "максимум релятивної незалежності", бо абсолютної незалежності не може бути... Притягається таких, які висміюють українських "фашистів" і доносять на них перед "дорогими товаришами" московськими соціалістами та іншими.

Це так в політиці: об'єднати всіх. І в літературі також "єдиний фронт". МУР творить "велику літературу" з усіх, крім "вузьких націоналістів". Гуртує швейків, а незалежницькі газети ласкаво приймали до себе вихованців Шереха, з яких про одного недавно писали, що був він колись власовцем, співробітником гітлерівських газет, потім бандерівцем, далі багрянівцем, а потім став гетьманцем і неокатоликом. Другий теж спочатку був співробітником більшовицьких "Нових Шляхів" у Львові, потім паризького "Українського Слова", потім гетьманської "Нації в поході", далі — лауреатом Українського Католицького Союзу, літературним редактором "Української Трибуни", а нарешті опинився в більшовицькому "Громадськім Голосі". Подібні Швейки творили "єдиний фронт" об'єднання в літературі (МУР), охаяли націоналістичну ідею ("за вузька" була для них!), загиджували "людину визвольного руху", обпльовували поетів "Вісника" і цей журнал і все при повній майже байдужості т. зв. громадянства, бо й воно стояло за об'єднання. І як же ж можна було позбутися в ньому таких цінних осіб разом з їх протектором?

Навіть прихильники збройної боротьби проти Росії уважають, що саме ті, що ту боротьбу провадять, не мають права репрезентувати націю. Мусить існувати "загальнонаціональне керівництво". Бо поки його немає, багато з опортуністично настроєних інтелігентів стоятимуть збоку від цієї боротьби... І хоч ясно було, що "включитися в революційну боротьбу" та інтелігенція не хоче просто через "звичайний дрібноміщанський опортунізм життєвий і політичний"; хоч ясно було, що та опортуністична інтелігенція змагалася з УПА "брехливими демагогічними аргументами", та все ж таки, показується, треба було конче створити "загальнонаціональне керівництво" збройною боротьбою, до якого треба було притягти і отих опортуністів, які виступали проти збройного руху та ще й "брехливими, демагогічними аргументами"...

Коли в Галичині в 1939 р. хотіли творити об'єднання, коли треба було до керівництва революційною боротьбою втягнути опортуністичні партії, то створити загальне керівництво, складане з представників різних організованих політичних партій не було можливо просто тому, що такі партії взагалі не існували. Значна частина колишніх українських визначних політичних діячів опинилися в таборі УЦК і вела завзяту боротьбу, як проти УПА, так і проти ідеї революційної боротьби за українську державу взагалі". Але навіть і ті одиниці, які "займали нейтральне або прихильне становище до УПА", важко було притягти. А опортуністичний табір, коли настали спокійніші часи, знову виліз на денне світло, рекламуючи себе як "мозок народу", як "єдиних, правовірних демократів". Вилізли, щоб капіталізувати для себе осоружний їх серцю повстанський рух на Україні. Здавалося б, що політиків цього табору треба було б тримати якнайдалі від революційного табору і руху? Показується, що ні! Що з ними треба ліпити те чи інше, "загальнонаціональне об'єднання", треба консолідуватися з представниками тих "неіснуючих партій". Це явище безперечно патологічне!

Аргументація тут не грає ролі, вона лише так, між іншими, бо треба ж мати якусь аргументацію! В дійсності тут говорить голий отарний інстинкт. Бо тяжко довести, що об'єднання революціонерів з перебіжчиками, з кандидатами на власовців або "лояльних співробітників" більшовизму, з засадничими ворогами революційної акції, з колишніми чи майбутніми квіслінгами, може піти на користь визвольного руху. Консолідатори радять зійтися різним партіям докупи, кожній уступити трошки своєї правди, узяти трошки з правди іншої партії і правдивий шлях буде знайдений. Не буде чого більше сперечатися, зійдуться разом "єдинокровні брати"... Правда, консолідатори признаються, що "протягом 30-х років тільки націоналісти вели безнастанну війну з усіма наїзниками і передусім вони далі її провадять". Але все ж кличем доби є – "згода і об'єднання єдинокровних братів" будь-яких партій, які з наїзником ніколи не боролися і не борються.

Правда, інтелігентніші з об'єднанців уже розуміють, що не все в порядку з тими "єдинокровними братами", що серед них є і нешляхетні брати, які "свідомо продають за лакомство нещасне свою отчизну", попросту зрадники і з ними не треба консолідуватися... Багато таких? Думаю, що не мало. Наша доба — як звичайно подібні епохи — виплескує наверх і героїв, і плюгавців. І це не тільки наша доба. Що з тими "єдинокровними братами" не все в порядку, зауважив ще Іван Франко. Серед тих "єдинокровних братів" скільки то він знаходив людей з "браком правдивого характеру", людей "сентиментальних, без гарту і волевої сили", скільки ж "всякого роду ренегатів і перевертнів!" Скільки Тарас Шевченко знаходив серед земляків "рабів з кокардою на лобі", "лакеїв в золотій оздобі", скільки "свинопасів" духом, скільки "донощиків і фарисеїв!" Скільки серед своїх земляків знаходив Гоголь "нікчемних малоросіян", які "наводнюють Петербург донощиками". Наша жахлива доба, повторюю, виплеснула на поверхню життя, поруч з прикладами великого героїзму й посвяти, й те шумовиння. Є ці типи і в нашому політичному середовищі. Є вони в емігрантських партіях і в установах будь-якого роду. І чи їх треба притягати до "всенаціонального об'єднання"? І тих "єдинокровних братів" втягати в загальнонаціональну репрезентацію для того, щоб було більше, щоб були всі?!

У конфлікті революційно-самостійницького табору з тими "землячками" (вираз Тараса Шевченка) не йде, як думають розчулені патріоти, про різні погляди на визвольну справу, а про щось зовсім інше. Іде про конфлікт людей різної вдачі, різного духа, різної породи. А такі конфлікти згладжуються не дискусіями, а боротьбою. Що поможе взяти тих "землячків" до національного керівництва? Спільної мови з ними самостійникам не знайти, ні впрягтися з ними до спільної акції. Своєю вдачею — вони квіслінґи. Часом зубаті квіслінги, але тільки квіслінги. У свій народ і його правду вони не вірять, є лише прислужниками кожного окупанта, а гостро (на словах) виступають лише проти такого займанця, який не хоче з ними говорити, не хоче дати їм "хоч пів дулі". Є це порода людей, які були, наприклад, за Гітлера — "націоналісти", а переміг Рузвельт, — вони відкрили в собі "демократичне" серце, а навіть соціалістичне. Це люди з психологією тих діячів І-ї світової війни, які за Центральної Ради своєю соціалістичною правовірністю гадали собі купити ласку в панів ситуації. Люди — психології Винниченка і Грушевського. Як вони себе не називали б, як не підшивались би під зраджену ними ідею націоналізму, — з природи, з вдачі — це порода крутіїв, які не мають віри ні в свою силу, ні в правду свого народу, і які — "з тактичних оглядів" — постійно готові перекинутися під чужий прапор; які з своєю "дипломатією" може були б на місці директорів провінціальної "Просвіти" або кооперативу, але, які, вилізаючи на арену політики, гублять справу, за яку візьмуться.

Єднатися з ними? Це значить компрометувати національну ідею перед чужинцями, ослаблювати її престиж і притягаючу силу серед свого загалу. З ними можна — при сприятливих обставинах — створити з України колонію чи протекторат якоїсь інтернаціональної мафії, ласку якої вони запобігливо вижебрують, але ніколи — національної України, в якій затріумфувала б своя правда і сила, — з квіслінгами не здобути. Велику помилку роблять ті, які думають, що справа самостійності і національної революції виграє від спілки незалежницьких національних груп з табором крутіїв. Наївно дурити себе надією, що спільно з ними можна знайти свою велику національну правду. Дехто дуже просто уявляє собі цю справу. Думає, що "спільна правда" може повстати, коли кожна особа і кожна партія "зречеться частину своєї малої правди на користь великої, загальної"... Але де ж є ця велика загальна правда? Де її носії? Коли зберуться докупи різні групи й партії з своїми "малими правдами", коли вони зречуться частину тих правд, то хто ж їм подасть ту велику правду, на якої користь вони зрікаються своїх малих, коли ні одна з груп не несе тієї великої правди?

Дехто думає, що треба лише не "занадто сильно" бути прив'язаним до своєї правди, що не треба зогрівати її теплом свого серця, а підійти до справи з "холодним розумом". Вся біда в тому, на думку тих угодовців, що — "наше сприймання світу не є холодним, ми зігріваємо його своєю сердечною кров'ю", і, власне, це небезпечно, бо "будучи в кайданах серця, трудно нам піднятися до схоплення сутті буття, як його вимагає від нас холодний розум"... А "холодний розум" знає, що "правда не є абсолютна, але подільна"... Отже, хай кожний щось скине з своєї правди і Україна буде "врятована", знайде свою правду. Коли так думати, значить намарно посилав нам Господь своїх пророків і віщунів. Намарно вогненним серцем і горючою любов'ю, не "холодним розумом", проповідували нашу велику правду Тарас Шевченко, Леся Українка, Олена Теліга. Правду абсолютну, неподільну! Ні, всі наші нещастя якраз у тому, що мало в нас таких, що мають горюче серце, мало людей, які трималися б нашої великої правди, уважаючи її абсолютною. Біда в тому, що мало в нас людей беззастережної віри, яка не ослаблює, а скріплює розум. Біда в тому, що т. зв. люди "холодного розуму" — це люди без віри, без любові. Це люди вічно хиткі, не маючи ні виразного "так", ні виразного "ні". Це ті літеплі, ні холодні, ні гарячі, яких світова історія викидає на смітник...

Ні, ні з тими людьми дрібних, подільних правд, ні з тими людьми без серця і без віри, готових завжди "спустити ціну" своєї дрібної правди, — великої правди ніколи не знайти, ні не підеться з ними на великий шлях визволення. Правду несе з собою звичайно якась одна, спочатку невелика, громада. Чи добру чи злу, процес від того не міняється. Мала група апостолів несла велику правду. Свою правду несли Кромвелеві "круглоголові". Свою правду несли хмельничани. Свою "правду" диявола несли якобінці, а за ними більшовики. Носієм якоїсь ідеї — доброї чи злої — завжди виступає мала група "забобонна", "нетолерантна", "фанатична", як звуть її ті люди, що не в стані ні вірити, ні любити, ні ненавидіти. Треба собі раз назавжди сказати одну правду: тридцять літ більшовизму в Україні, а перед тим приблизно 120 літ царату, рахуючи від повного скасування автономії в 1783 р. на Лівобережжі і анексії Правобережжя в 1795 р. — витворили в Україні тип "презренного малороса", в Галичині — тип "рутенця" — крутія, який і досі не щез безслідно.

Тип нового українця, в якому відродилася давня козацька душа, тип викликаний з минулого генієм Шевченка і чинами нового покоління самостійників і борців, людей нового духу — у великій меншості на нашій землі. Коли люди цього духу з'єднаються разом для свого великого діла, мусять знати, що вони є меншістю. Мусять знати, що їм не по дорозі з людьми з психологією "Яреми хамового сина", який навіть крилами, що у нього за плечима виростають, замітає світлицю чужого пана. Ця меншість має принести в маси, в загал — нашу велику правду, та меншість і об'єднає довкола тієї правди націю. А ніколи — спільні правди довгочхунів і перерепенків. Ці ідеї я розвивав здавна. А перед мною Микола Міхновський в "Самостійній Україні" писав — про що варто пригадати — що не по дорозі нам з тими "єдинокровними земляками", які "виплекали цілий культ лояльності", які відзначалися нечуваними "сервілізмом і безідейністю", які "зробили український рух чимсь смішним, чимсь ганебним". Микола Міхновський кликав відсепаруватися від т. зв. українофілів: "їм не місце з нами". Це гасло й сьогодні відноситься, до тих "людей спідленого серця", або просто байдужих до справи визволення.

В одній миродатній постанові ще у 1950 р. зазначено, що причини невдачі консолідаційних заходів полягали у "неправильній політичній концепції, в прихованих тенденціях, принципах і методиці та в характері її організаторів". Як мені здається, то причиною невдачі було лише це останнє — вдача консолідаторів! З людьми тієї вдачі не робиться консолідації... Весь світ поділений на різні табори, між якими ведеться відверта або укрита громадянська війна. На одному боці — комунізм, його соціалістичні "вороги"-приятелі, укриті інтернаціональні мафії, що потиху сприяють комунізмові і в Росії і де лише можуть нищать на Заході дух націоналізму, ідею свободи народів і людини. Є це світ, який через непримиренність Москви мусить стримувати її наступ, хоч цього зовсім не хоче. Другий табір — світ християнської цивілізації, світ власної національної правди, світ якому ще дорогі проскрибовані всюди ідеї нації і свободи. Люди цього табору — є в меншості і серед нас. Наші квіслінги знайшли в тих мафіях нового пана, перед яким б'ють поклони, а завтра може і йому продаватимуть Україну. І тому самі безсильні, але чуючи підтримку цілого "прогресивного світу", вони непримиренні й будуть непримиренні до націоналізму і до нашої власної національної правди. З консолідації з ними ніколи нічого не виходить. Так стається завжди, де стикаються між собою на тісному мосту великі правди, або правда з великою брехнею. Квіслінги зі своїми колегами не панькалися б, коли б мали за плечима чужу екзекутивну силу. Не брак прикладів і на еміграції, коли вони звертаються з доносами до чужих пилатів, щоб недогідних собі "анархістів" викинути з зали за поміччю поліції, або з країни до якої квіслінги себе "акредитували"'.

У часи, які переживаємо, ті провадять країну, які її визволять від займанця. Не інакше було в 1648 р. в Україні. Не інакше було б, якщо б Орликові вдався похід в 1711 р. в Україну. Велика нісенітниця думати, що "легальне представництво нації" — в краю чи на еміграції — коли край є під займанцем, може керувати повстанським рухом проти окупанта. Хіба, що уряд і армія, в боях з окупантом, змушені покидати столицю і продовжувати боротьбу на окраїнах так, як це було в 1917-1919 рр. А поза такими випадками — чи революційну акцію проти окупанта в Галичині, по Версальськім мирі, провадило УНДО, українська "серйозна репрезентація", чи ОУН? Чи збройною акцією Пілсудського керувало "Коло Польське" у Відні чи Петербурзі? "Легальне представництво нації" в окупованому краю — веде, звичайно, угодовську політику проти "союзника", а часто є його знаряддям. Тому немає й що думати тим, які керують збройною боротьбою нації, сушити собі голову ліпленням об'єднань і творенням "загальнонаціонального представництва". На таке емігрантське "представництво" треба махнути рукою і робити своє.

Справжнє представництво нації вийде з середовища, яке вижене з України окупанта. І з тим середовищем тільки й буде рахуватися чужина. Але це середовище мусить мати на прапорі не чужі гасла, не сфальшовані ніби то "позиції визвольного руху", які такими не є і яких країна не прийме, а гасла своєї національної правди. Ті, які свято переконані, що несуть в Україну нашу велику правду, люди віри і чину, люди характеру і відваги, люди непримиренні до ворога і до погані у власних рядах, люди, які зможуть вирватись з квіслінґівського багна і об'єднаються спільним духом між собою — вони лише заімпонують чужині, вони тільки стануть ідейним і організаційним осередком, який згодом потягне за собою — через голови квіслінґів і крутіїв — народ, об'єднаний довкола нашої національної правди. Якщо цієї групи не буде, ми далі будемо варитися в клоаці об'єднання, і це буде ознакою, що в наших угрупуваннях і надалі панує інстинкт отари, яка не вміє знайти ні своїх пастирів-чабанів, ні своїх сторожових псів. А такі отари або роздираються вовками, або дістають для охорони чужих спів...

Генерал Шарль де Ґоль міг врятувати Францію в 1944 р., коли б він узяв владу в свої руки, яка лежала на вулиці. Замість того, він почав крутити катеринку об'єднання з усіма "єдинокровними (і навіть не єдинокровними!) братами", в тому числі з комуністами і прихильниками "сучасної Франції", які ненавиділи, справжню, традиційну національну Францію до глибини душі, воліли від неї або Москву або ту чи іншу інтернаціональну мафію. Опам'ятався запізно, коли єдина нагода була втрачена... Грізна пересторога для нас!

 

© Дмитро ДОНЦОВ