І-й Ватикан капітулює?

За останніх часів навіть Ватикан прийняв за реальний, незмінний факт — комуністичну, атеїстичну систему і вирішив з нею оспівіснувати, визнаючи доконані факти насилля над народами, людьми, Церквами, сподіваючися еволюційного злагіднення режиму. З духового й ідейно-морального світового центру, Ватикан почав перетворюватися в соціяльно-політичний центр, що орієнтується на соціалістичний лад.
Прийнявши, що комунізм у самій доктрині має вищу мораль як гедоністичний капіталізм, Ватикан пішов на поліпшування комунізму — дорогою пактування з ним. Одночасно на злагіднення суворих правил життя, його Собор пішов назустріч домінуючому культові вигідного життя капіталістичного ладу. Ватикан пішов найдалі на наближення систем, більше: атеїзму і теїзму — унаслідок пактування з Москвою. Звідси і його протиставлення Патріярхатові УГКЦ, фактичне погодження із заявою московського патріярха Пімена про беззаконне скасування Берестейської Унії 1596 р., відсутність Папою Римським оборони підпільної УГКЦ.
Зауважимо, що Патріярхат УКЦ невигідний організаційно-централістичному курсові понтифікату Павла VI, потрібному йому для проведення нових змістовних суттєвих змін політики — без спротиву. Патріярхат УГКЦ не буде створений Павлом VI — хіба що без його згоди. Реформована у змістовому сенсі Церква Павла VI на Заході, що шукає компромісу з Неронами і Діоклеціянами, нездатна ні на жертви, ні на мучеників...
Саме з цієї причини наша ж підпільна Церква, що тримається догм і одержимости Христової, має героїв і мучеників.У своїй визвольній боротьбі, поневолені нації не розраховують на західне офіційне християнство типу англіканської, сучасної римської Церкви, чи різних варіянтів протестантських, а також і православних Церков, як на допоміжну силу проти російського зла, але на оновлене християнство, яке щойно виростає у світі — в опозиції до сучасного проводу офіційних Церков!
 
© Слава ПОДІЛЬСЬКА-СТЕЦЬКО // "Міжнароднє становище і Україна" - "5-й Великий Збір ОУН (б)" С. 105-107, Мюнхен, 1975 р.