Рух Українських Націоналістів

Сильні вірою у високе призначення свого Народу, палені соромом за пониження своєї Батьківщини, свідомі своєї місії в борні за долю України, націоналісти відчули, що для поневолених немає порятунку, доки не підпорядкують часове і підрядне вічному й основному в бутті Нації та доки не здобудуться на однозгідний будуючий чин!

Світогляд українських націоналістів остро відрізняється від сучасних українських ідеологій та вже, в силі своєї природи, змагає до опанування цілої нашої дійсности. Його вплив і чинність позначилися двома шляхами. З одного боку він покликав до життя різного рода націоналістичні формації (ідеологічні, політичні, військові); з другого боку він дав себе відчути щораз сильніше з поступом часу в різних українських організаціях і установах без огляду на їх характер і місце осідку.

Початкова стадія розвою українського націоналізму має стихійний характер. Бо як поодинокі на-ціоналісти працюють у різних, часто дуже віддалених ідеологічно організаціях, не пов’язані, нерідко навіть не підозріваючи один в одному спільника, так і поодинокі націоналістичні угрупування існують побіч себе і чинять без спільного пляну, без одного проводу, навіть без зв’язку з собою. Брак осередку націоналістичного руху дався гостро відчути щойно, коли рух набрав потужности. Конечність його оформлення, загально відчута й подиктована як внутрішніми законами розвою Нації, так і зовнішніми обставинами, привела українських націоналістів до зближення, порозуміння та шукання способів координації свого чину.

Вислідом цього була Конференція Українських Націоналістів 3-7 листопаду 1927 р. зложена з членів різних націоналістичних організацій, як рівнож з поодиноких осіб з краю та еміґраційних осередків. Після основного розгляду сучасного українського націоналістичного руху, Конференція визнала доцільність і конечність сцеитралізуваипя дальшої праці націоналістів і рішила створити єдину Організацію Українських Націоналістів. До часу створення такої організації, Конференція, рахуючись з потребою хвилі, що вимагає опанування стихійного руху та координації різних організованих його виявів, покликала до життя й чину Провід Українських Націоналістів.

Найближчим завданням Проводу є сформулювання ідеологічної бази й розроблення структури та намічення пляну діяльности майбутньої організації, як рівнож підготовка загалу українських націоналістичних елементів до прийняття та співпраці з організацією українських націоналістів і творення вже від нині її кадрів. У своїй діяльності Провід з одного боку спирається на всіх учасників Конференції, що підпорядкувалися йому, з другого має ввійти в тісний зв’язок з існуючими організаціями українських націоналістів. Завершенням діяльности теперішнього Проводу буде Конгрес Українських Націоналістів, що має остаточно усталити ідеологічні позиції українського націоналізму, ствердити факт постання єдиної організації, прийняти її структуру та покликати її сталий Провід.

Цим шляхом організований, послідовний український націоналізм, відкидаючи всякі орієнтації на зовнішні сили, хоче й буде йти до перебрання в свої руки керми українського національно-політичного життя й змагатиме до відновлення та оборони Незалежної, Соборної Української Національної Держави!

 

© Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ та Володимир МАРТИНЕЦЬ