Італійський фашизм як національна й універсальна ідея

Дуже довго в українській публицистиці й у политиці повторювалося, що італійський фашизм — не до визу, що італійський фашизм є добрий лиш у Італії, що італійський фашизм є лиш чисто місцевий витвір наційонального італійського духу, який поза Італією не може ні прищепитися, ані в усякому разі дати пожиточних плодів. І на приклад того, як фашизм вироджується на чужинному ґрунті, наводилися зразки творчости й діяльности еспанського та польського "фашизмів"...

Детальніше...

Малоросійство

Поняття малоросійство, в тім сенсі, в якім тут ужито, не мало б обмежуватися українським лише світом. Кожна многонаціональна держава, не виключаючи найбільш навіть національно-упорядкованих імперій, в процесі свого історичного існування, витворювала своєрідний пересічний тип імперської людини...

Детальніше...

Демократія

Останні десятиліття перед Світовою війною характеризувалися найвищим розвитком тих ідей і теорій, що їх видвигнула Велика Французька Революція, з її гаслами - рівности, свободи й братерства. Переможно опановуючи духове, культурне, політичне і господарське життя, ці ідеї вплинули на створення відповідних державно-устроєвих форм і змінили пануючі погляди на людину та її відносини з державою.

Детальніше...

Земля як міт українського життя

Земля – міт українського життя. Його сила проявилася в добі найбільшого занепаду, коли нарід утратив форму підмету своєї історії, а сам розлився і приліг чорною масою до рідної землі. Самозбережний відрух життя закріпив вузли: кров-земля...

Детальніше...

Ідеї Шевченка про Бога і Націю

Майже 300 років панування Москви на Україні виховали багато духовних яничар і між наддніпрянцями, і між галичанами. Ідея Бога – провідна ідея цілої нашої історії – умирає в їх обмежених мозках. У найкращому випадку замикають вони Бога в церкві, а в суспільному житті християнські ідеї, на їх думку, не можуть відігравати якоїсь поважної ролі.

Детальніше...