За яку Україну?

Боягузтво одних, глупота других і нікчемність третіх — приведуть напевно світ до небувалої ще катастрофи. Коли організм не бореться з хворобою, вона його зжирає; коли народи не бажають боротися із злом, зло нападе на них. А коли після цієї катастрофи впаде царство диявола, коли на руїнах доведеться знову будувати життя, перед нами стане завдання, який зміст вложити в рамки нашої державності? Якою має бути нова Україна? Яку правду треба їй нести? Над цим питанням треба задумуватися вже тепер. Навіть у вигнанні — як це було і в роки війни в самій Україні — треба на це питання відповідати; особливо стикаючись з українцями із східних областей...

Детальніше...

З приводу статті ґенерала Залєсського

Для теоретичного освітленя різних практичних питаннь нашого майбутнього державного життя, рішили ми помістити на ці теми в "Хліборобській Україні" ряд дискусийних станів... З проханням дати нам таку статтю звернулись ми до ґенерала Донської армії Петра Залєсського, одного в визначніших військових колишньої російської імперської армії, звісного своєю видатною боєвою діяльністю і теоретичними працями.

Детальніше...

Радість творчого життя

Радість життя, сила життєвої радости - це справа внутрішньої суті людини, її характеру, її життєвої постави, її світогляду, сили, її творчих потенцій - спроможностей і волі. Твердять, що людина носить у собі свою радість, що тільки від неї самої залежить, чи житиме вона в радості, чи ні. Здається - це твердження дасть нам змогу зрозуміти ці вдачі, що серед найтрудніших життєвих ускладнень і ударів не затрачують погоди духа.

Детальніше...

Природа большевицького режиму і системи

Такий процес зростаючого напору революційних ідей є істотний для нашої революції, але він не вичерпує нашої революційної боротьби. Сам один він не довів би до повної перемоги, не приневолив би большевизм до такого ступневого відступу, який закінчився б революційною переміною, перетворенням змісту і форм життя з большевицької системи по лінії нашої програми. Це є неможливе, як через саму природу большевизму та його системи, так і з уваги на стан режиму та його постави до уярмлених ним народів.

Детальніше...

Італійський фашизм як національна й універсальна ідея

Дуже довго в українській публицистиці й у политиці повторювалося, що італійський фашизм — не до визу, що італійський фашизм є добрий лиш у Італії, що італійський фашизм є лиш чисто місцевий витвір наційонального італійського духу, який поза Італією не може ні прищепитися, ані в усякому разі дати пожиточних плодів. І на приклад того, як фашизм вироджується на чужинному ґрунті, наводилися зразки творчости й діяльности еспанського та польського "фашизмів"...

Детальніше...