ОУН як організатор Збройних Сил України

Виходячи з того, що найвищою суспільною категорією є нація, націоналістичний рух наголошує на тому, що братська Самостійна Соборна Держава може виступати гарантом не лише розбудови та процвітання, але й самого існування нації. Таке визначення нації і держави націоналісти сприймають як аксіому.

Детальніше...

Український націоналістичний рух є революційним

Український націоналістичний рух є революційний рух передусім з огляду на свої цілі адже виник і діє як а) суспільно-політичний рух і б) духово-світоглядовий рух. У зв'язку з цим український націоналізм має і подвійну мету. Як суспільно-політичний рух український націоналізм бореться за повне політичне, культурне й економічне визволення українського народу з-під чужоземного панування, за побудову на етнографічних українських землях Української Самостійної Соборної Держави, за такий внутрішній політичний і суспільно-економічний лад у майбутній українській державі, який забезпечить українському народові найкращі умови розвитку всіх його духових і матеріяльних сил.

Детальніше...

Вирішальний момент для України

Час пробудження українського сумління прийшов. Внутрішня хвиля основного пережиття цілої своєї минувшини від темрявих джерел праісторії аж до сучасности – на черзі дня. Суцільне самопізнання перестає тут бути звичайним історіософічним питанням, але воно набирає значення глибокопідметового творчого акту, в якому національна душа прояснюється з небувалою силою самосвідомости назад аж до найглибших основ власної природи, щоб з відчуття цілого свого буття вилонити сили до величного творчого руху наперед.

Детальніше...

Соціологічні основи українського націоналізму

Український націоналізм розуміє життя як одну інтегральну органічну цілість. Різні ділянки й форми суспільного життя, як культура, цивілізація, господарство, соціальне й родинне життя, держава, виховання, — це лише різні природні форми, різні сторони одної інтегральної цілості. А найвищим типом такої цілості є нація.

Детальніше...

Пропаганда визвольної революції на тлі війни

Слідкуючи за постійним напруженням між СССР і Заходом, яке в той час загрожувало перспективою третьої світової війни, автор цієї статті ще раз повертається до теми, що її він з'ясував у статті "Третя світова війна і визвольна боротьба". На його думку, процес зростання можливостей вибуху війни треба використовувати для того, щоб нейтралізувати вплив підсоветської дійсності на населення поневолених країн, заохочувати народи до спротиву й розбивати міф нібито всесильности большевицького режиму.

Детальніше...