Націократія. Істота і завдання держави

Розуміння нації як найвищої в своїй внутрішній цінності й значенні основи суспільного життя приводить націоналізм також до відповідного трактування істоти та завдань держави. У відмінність до соціялістичних протидержавних теорій, український націоналізм вчить, що передумовою забезпечення всебічного розвитку нації та її активної ролі в світовому оточенні є власна, незалежна держава.

Детальніше...

Новий суспільний лад

Суспільний лад, до якого прагнемо, базується на двох основних засадах національній і етичній. Перша з них висуває вимогу нівеляції соціяльно-економічної боротьби кляс та встановлення в здобутках, що залежать від якісної вартості індивіда, немає: рівність повинна натомість виявлятися в установленні однакових об'єктивних умов для кожного громадянина, що має моральні дані для здобуття означених осягів, незалежно від того, з якої соціяльної верстви (інтелігенції, робітництва чи селянства) він походить.

Детальніше...

Степовий Сфінкс

Багаті дари природи і неба спливли на українську землю: гаряче сонце півдня скупало її промінням життєтворчої погоди, природа простелила розкішні килими заквітчаних лугів і розлогих збіжжевих ланів, закосичених мережами лісів і гір. Благословення великої святої ріки споконвіку розливається миром цілющих вод і насичена генієм життя земля цвітує і тоне в неозорому багатстві своїх овочів.

Детальніше...

Зброя на синів батька брехні

Хто знає історію Европи, мусить зрозуміти, як радикально змінилося відношення провідних еліт Окциденту до Росії. Гасла французької революції — "свобода, рівність і братерство" (гасла теперішньої демократії) — здеґенерувались, стали маскою хаосу...

Детальніше...

Атеїзм як віра

Атеїзм – слово грецького походження і оз­начає воно – безбожництво, заперечення будь-якого потустороннього світу, будь-якої душі. Ате­їзм твердить, що в світі немає ніякого Бога-Духа, Бога-Творця, а є тільки – матерія, яка сама себе творить. Отже, атеїзм — це одна з найбільш ло­гічних форм матеріялізму...

Детальніше...