Клич Доби

Клич Доби... Клич гідно зустріти прихід нової Доби, яка йде на зміну анархії і розкладу сучасної епохи. Коли зродилася остання, і хто були її пророки? Зродилася вона в 1789 р., з вибухом "великої" французької революції, а її пророками були француз Жан-Жак Руссо, жид Карл-Мардохей Маркс і москаль Владімір Ульянов-Ленін.

Детальніше...

Символ віри молодих українців

Знаючи сучасний стан і рух української молодіжи по багатох містах широкої Вкраїни, стежучи по змозї за рідною літературою, що має своїм осередком Галичину, і уважаючи на попередній, так званий, українофільский рух, ми молоді Українці, порадившися і спогодившися поміж себе, поклали привселюдно в коротких словах висловити наші погляди і взагалі наше "PROFESSION DE FOI" ("Символ Віри").

Детальніше...

ОУН як організатор Збройних Сил України

Виходячи з того, що найвищою суспільною категорією є нація, націоналістичний рух наголошує на тому, що братська Самостійна Соборна Держава може виступати гарантом не лише розбудови та процвітання, але й самого існування нації. Таке визначення нації і держави націоналісти сприймають як аксіому.

Детальніше...

Український націоналістичний рух є революційним

Український націоналістичний рух є революційний рух передусім з огляду на свої цілі адже виник і діє як а) суспільно-політичний рух і б) духово-світоглядовий рух. У зв'язку з цим український націоналізм має і подвійну мету. Як суспільно-політичний рух український націоналізм бореться за повне політичне, культурне й економічне визволення українського народу з-під чужоземного панування, за побудову на етнографічних українських землях Української Самостійної Соборної Держави, за такий внутрішній політичний і суспільно-економічний лад у майбутній українській державі, який забезпечить українському народові найкращі умови розвитку всіх його духових і матеріяльних сил.

Детальніше...

Вирішальний момент для України

Час пробудження українського сумління прийшов. Внутрішня хвиля основного пережиття цілої своєї минувшини від темрявих джерел праісторії аж до сучасности – на черзі дня. Суцільне самопізнання перестає тут бути звичайним історіософічним питанням, але воно набирає значення глибокопідметового творчого акту, в якому національна душа прояснюється з небувалою силою самосвідомости назад аж до найглибших основ власної природи, щоб з відчуття цілого свого буття вилонити сили до величного творчого руху наперед.

Детальніше...