Що таке поступ: багатство і бідність

Приходимо тепер до дуже важної точки нашого викладу. Поділ праці веде до прискорення і вдосконалення праці. Винаходом машин роблять людську працю у сто, тисячу разів швидшою, легшою, вдатнішою; заступають роботу мільйонів людей. За останніх сто літ, можна сміло сказати, нароблено більше предметів для людської потреби та людського вжитку, ніж за всі попередні тисячоліття...

Детальніше...

Проблематика нашої боротьби: проблема пріоритетів боротьби

Наступна проблема, яка заслуговує на пильну й постійну увагу і політичного проводу, і широкого загалу, – це проблема пріоритетів нинішньої боротьби. Усвідомлюючи її багатогранність, виділимо лише два, але найбільш сутнісні її аспекти: проблему домінанти інтересів та проблему суспільних сил у цій боротьбі. Суть проблеми домінанти інтересів полягає в тому, що для успішної організації, ведення і завершення політичної боротьби необхідно точно визначити її напрям, етапи, те, який саме суспільний інтерес має бути реалізований на кожному з цих етапів та в кінцевому підсумку. Україна зараз у такому катастрофічному стані, що дуже легко маніпулювати через популістські лозунги як окремими людьми чи соціальними групами, так і суспільством у цілому. У наш час, коли "от молдованина до фінна" все мовчало, надзвичайно привабливими були лозунги демократії, за якої чогось подібного бути не може. Правда й те, що в час економічної розрухи, нужди, загрози голоду обрії прагнень людей звужуються до невідкладних проблем: їжі, одягу, тепла...

Детальніше...

Україна наших мрій знаходиться в Москві

Існують дві українські держави: одна з центром в Києві, інша — в Москві. У Російській імперії етнічні українці завжди складали більшість, відносно росіян. Чомусь вважається, що вони не склали політичної нації. Але, останні події в керівництві ЗС Росії, а саме повільне, але рішуче витіснення з "центрових" посад командної кадри українського походження, мають свідчити за інше...

Детальніше...

Дух отари і дух провідництва

Мине сто років і якийсь український соціолог із здивуванням розглядатиме одне патологічне явище в нашому громадському житті, а саме — дурійку об'єднання. Об'єднання, як самоціль! Щоб не було проводу одного якогось табору, хоч таке буває всюди, хоч би у Великій Британії, де націю провадить якась одна партія, а ніколи — якесь об'єднання. Ця відраза до провідництва іде в нас так далеко, що всі групи охоче спихають його на плечі так званого "народу", народ вирішить, народ нам вкаже... Кому вкаже? Проводові!? Добре уявлення про те, що таке провід...

Детальніше...

Орієнтація на чужі чи власні сили

Дуже часто ми, призадумуючись над положенням, що в ньому знайшлася Україна, ставимо питання: куди нам звертися за поміччю, де шукати виходу з нашої ситуації? Орієнтація на Москву (білу чи червону) виказала аж надто яскраво свої наслідки: повна ліквідація державности, намагання духово виродити, а коли це не вдається – фізично знищити український нарід. Орієнтація на Польщу, тепер реально не існуючи, також історично себе не оправдала. Дійсність, що заіснувала по приході німців, поважно розчарувала і тих, що ще недавно зв’язували з ними такі великі сподівання.

Детальніше...