Що таке поступ: історичні відкриття

Певно, поступ був і на тих далеких островах і в тих пралісах, але він, погостювавши тут, покинув сі сторони, і вони запустіли. Значить – спитає дехто, – чи справді воно на світі все йде до ліпшого? Та не лише в таких речах, як будівлі, оздоби, багатство бачимо в людській історії то тут, то там упадок, руїни, цофання. Бачимо се також і в справі духовних набутків, умілості, штуки та науки. То ще не велика біда, що нині люди не будують таких будинків, як єгипетські піраміди, не вміють вирізувати з мармуру таких статуй, як вирізували греки, без сього поступ може йти наперед. Важніше ось що...

Детальніше...

Державне становлення української нації і націоналістичний рух

Процвітання, величі нації можна досягти, поєднавши її духову міць і досконалий господарський механізм у власній державі. Українство століттями жило як бездержавна, гноблена та визискувана нація, і такий упосліджений, нестерпний для етнічної спільноти стан відбився на її менталітеті, породив у націольній психології явища "провінційности", меншевартости, а в національній свідомості — малоросійське відречення від себе, власної державности, самопоборювання...

Детальніше...

Філософічні основи українського націоналізму

Духовно-світоглядова і національно-політична революція націоналізму проявляється не тільки в рішучому запереченні існуючої духової, культурної, суспільної, політичної й економічної дійсності, у встановленні нових вартостей, нових понять, ідей та підстав цілого життя духово-культурного, морального, громадянського, суспільно-політичного, економічного, але також у повороті до глибин духа, до волевої субстанції життя.

Детальніше...

Проблематика нашої боротьби: фактори успіху

На сьогодні варто порушити кілька суттєвих, на наш погляд, проблем, від усвідомлення, трактування і вирішення яких залежить перебіг та успіх сучасних національно-визвольних змагань українського народу. Їхня вибірковість зумовлена лише тим, що саме ці проблеми займають дуже мало місця в сучасних політичних дискусіях і майже зовсім відсутні в політичній лектурі широкого загалу. Тут не може бути довершеної повноти й вичерпності: життя актуалізує все нові проблеми, кожна з них має постійно бути в центрі уваги наших політичних об'єднань й осмислюватися в дусі їхньої ідеології відповідно до розвитку політичних процесів.

Детальніше...

Промислова політика

Українська національна промисловість на всіх землях Соборної України внаслідок окупації — малорозвинена, має завданням, переважно, постачання окупантів-метрополій сировиною і півфабрикатами. А керування нею знаходиться в руках представників метрополій, або жидів — елементу антинаціонального і антидержавного!

Детальніше...