Кремлівський хижак вчора і нині

Завжди, коли Росія-Московія стоїть перед новим політичним потрясінням, перед зміною варти, зміною своєї провідної верстви, по світу йде шалена реклама ''нової Росії". Коли в XIX ст. хитався царат, в яких рожевих барвах малювалася "нова", ліберальна чи революційна Росія! На неї радилося покладати всі надії навіть під'яремним, неросійським народам імперії; вона — мала збавити і нас від "абсолютизму" і "реакції", вивести на свободу, і — скільки ж то земляків вірило в цю "місію свобідної Росії"!

Детальніше...

Суспільний зміст націоналізму

Суспільне життя в нас уявляли механічно розложеним на цілий ряд окремих "секторів": органічний, революційний, економічний, соціяльний, культурний, політичний, ідеольоґічний, тощо. Подібне секціонування національного життя та спроби звести його до спільної синтези, кінчилися його дуалістичним розподілом між двома площинами: революційною (ідеальною), проти "органічної" (економічно-суспільної, чи матеріяльної).

Детальніше...

Живемо в епосі націоналізмів

В основі світоглядної концепції націоналізму лежить переконання, що кожна нація є органічною своєрідністю. Як така, вона не може переймати чужого світогляду, бо це лише викривило б її природу і завело б її на манівці... Світогляд тільки тоді зрушує, піднімає до дії, запліднює, коли він витворився з внутрішніх потреб нації!

Детальніше...

Два види націоналізму

Мотивом політичного діяння можуть бути безпосередні життєві потреби, потреби господарські або самооборонні, або емотивні спонуки. їх переживається, їх відчувається прямо. Самим "звірячим інстинктом" чується самозбережний гін забезпечити себе і свою спільноту. Тому ті історичні часи, коли оборона забезпечування інтересів нації спричинювалася безпосереднім діянням прямих, стихійних, так би мовити діянь інстинктових спонук, називаємо добою інстинктового або стихійного націоналізму...

Детальніше...

Соціялізм

Розчарованість із устрою капіталістичної демократії найбільш виразно проявилася у вигляді нової ідеї й політичної концепції суспільно - виробничої організації людства - в соціалізмі. Останній — перейшовши початковий етап різних утопійних теорій — уже в 2-й половині минулого століття проявляється в житті у вигляді так званого наукового, чи марксівського соціалізму.

Детальніше...

Причини большевицької жостокости на Україні

Нема здається й сім'ї такої на Україні, де б большевики когось не замучили, не заарештували або на північ, в далекі, холодні країни не послали. Тепер арештовують вони не тільки за контрреволюцію, але й за невиплату податків. Арештовують і поодинці, і цілими сотнями. І ніде таких утисків, такого терору не роблять большевики, як у нас на Україні, ніде не виявляють вони стільки лютости, як у нас.

Детальніше...