Соціялізм

Розчарованість із устрою капіталістичної демократії найбільш виразно проявилася у вигляді нової ідеї й політичної концепції суспільно - виробничої організації людства - в соціалізмі. Останній — перейшовши початковий етап різних утопійних теорій — уже в 2-й половині минулого століття проявляється в житті у вигляді так званого наукового, чи марксівського соціалізму.

Детальніше...

Причини большевицької жостокости на Україні

Нема здається й сім'ї такої на Україні, де б большевики когось не замучили, не заарештували або на північ, в далекі, холодні країни не послали. Тепер арештовують вони не тільки за контрреволюцію, але й за невиплату податків. Арештовують і поодинці, і цілими сотнями. І ніде таких утисків, такого терору не роблять большевики, як у нас на Україні, ніде не виявляють вони стільки лютости, як у нас.

Детальніше...

Націоналізм і "5-та заповідь"

Проблематика насильства є ключовою в сучаснiй системi мислення в межах колишнього СССР. Сяк-так, без теоретичного пiдгрунтя, пiд пресiєю життєвої практики "совки" вирiшили дилему першого ступеня: "бити чи не бити?". Хто може - б'є, багато не задумуючись, хто не може - вправляється в насильствi. Та перед дилематом: "вбивати чи не вбивати?" вiдступають всi...

Детальніше...

Європа як ідеольоґічна цінність

Еуропа! Уявлення, що в'яжуться з цим словом, різнородні — бо неодностайні окреслення самого цього поняття... Адже вони сягають від географічних стверджень аж до ідеольоґічних поглядів, і в багатьому собі суперечать. Вже географічно, поняття Європи, спірне, бо ж політичні моменти побільшують непорозуміння. Наприклад — чи належить СССР до Європи чи ні? В школі вчили нас, що Урал є границею між Європою та Азією, сьогодні ж на просторі між Збручем і Каспієм точиться боротьба власне за пересунення границь Європи на схід!

Детальніше...

Спогад про Петра Полтаву

Український національно-визвольний рух увесь час й усіма можливими способами й засобами пропагував самостійно-державницькі ідеї, грунтовно та для всіх доступно роз’яснював погляди, чітко визначував політичні позиції з тією метою, щоб до боротьби за українську державну самостійність мобілізувати якнайширші народні маси. Популяризація визвольницьких гасел, заклики щодо спрямування усіх зусиль на побудову незалежної, справді Української Держави, а також на її закріплення й розбудову, були найважливішими, вони своєї актуальности не втрачають і сьогодні, і в майбутньому.

Детальніше...

За яку Україну?

Боягузтво одних, глупота других і нікчемність третіх — приведуть напевно світ до небувалої ще катастрофи. Коли організм не бореться з хворобою, вона його зжирає; коли народи не бажають боротися із злом, зло нападе на них. А коли після цієї катастрофи впаде царство диявола, коли на руїнах доведеться знову будувати життя, перед нами стане завдання, який зміст вложити в рамки нашої державності? Якою має бути нова Україна? Яку правду треба їй нести? Над цим питанням треба задумуватися вже тепер. Навіть у вигнанні — як це було і в роки війни в самій Україні — треба на це питання відповідати; особливо стикаючись з українцями із східних областей...

Детальніше...