Націократія. Ідеольоґічні підстави нації

Український націоналізм змагає до створення політичного, соціального та господарського ладу самостійної Української Держави на принципах націократії. Для з’ясування внутрішньої суті й устроєвих форм націократії та її відмінностей від інших політичних устроїв, ми переглянемо по черзі головні програмові засади українського націоналізму, ідеологічних підстав нації та тих законів, що нею кермують, починаючи.

Детальніше...

Соціялізація

Нові економічні і соціяльні умови індустріяльного суспільства привели до створення багатьох нових суспільних установ та зв’язків, які роблять суспільство зовсім новим у порівнянні до його історичних форм, а також радикально міняють становище одиниці в суспільстві. Ці нові інституційні суспільні взаємини енцикліка Папи Римського Івана ХХІІІ "Mater et magistra" окреслює терміном "соціялізація".

Детальніше...

Безпорадність світових потуг

Ситуація термоядерних потуг, неефективність договору про заборону передавання чи власнопідметного продукування атомової зброї, що мав забезпечити потугам функцію світових поліцаїв, виявили банкрутство концепції так званої рівноваги сил у світі, шкідливої поневоленим народам. Кожна світова технологічна, термоядерна потуга стає безпомічною в зударі з всенароднім повстанням уярмлених націй, рішених воювати до загину за свою незалежність і волю.

Детальніше...

Проти Антихриста - знак хреста (релігія і визвольний рух)

Питання про значення релігії для людської спільноти знову випливає на порядок денний. Занедбане, знехтуване в минулому столітті, воно стає — за останні десятиліття — кардинальною проблемою. Із подвійним завзяттям намагаються викорінити релігійне почуття в людських душах апостоли диявола (не лише в Московії). А їх противники, здається, виходять зі стану пасивності, змушені до того катастрофічними подіями наших днів.

Детальніше...

Ідеологія українського націоналізму

Загально прийнятим і вже досить виясненим є твердження, що український націоналізм, як світовідчування і як система ідей, зродився на багато раніше, ніж виникла Організація Українських Націоналістів. Націоналістична свідомість була фактором, що гнав її визнавців до створення організованого руху. Однак, самий процес організаційного оформлення націоналізму ставав стимулом у розгортанні сили ідей, у їх визріванні і збагаченні.

Детальніше...