Видиво більшовизму у Фьодора Достоєвского

Рідко в світовій літературі можна знайти постать, повну таких суперечностей як Фьодор Достоєвскій. Рідко який москаль говорив своєму народові стільки компліментів, і мабуть ні один не робив із свого народу такого ідола, як ця постать московської культури...

Детальніше...

Українська апостольська церква

Близиться Церква, про яку в глибині душі думає українець, своєрідна Церква! У цій Церкві не буде чужинців-урядовців. Вони не будуть зайдами із чужих церковних осередків, із чужою нам душою. Не прийдуть тому, що осередок Української Церкви буде в Україні.

Детальніше...

Що таке поступ: зародження народів

Слово "поступ" почуєте часто в наших днях із різних уст. Усі накликають до поступу, дехто тішиться ним, дехто нарікає на нові "поступові" думки та порядки. Може би не від речі було поміркувати, що то таке поступ, у чім його шукати, чи є чого ним тішитися або, може, журитися?

Детальніше...

Війна в Кореї і національно-визвольна політика

Ця стаття написана Степаном Бандерою у зв'язку з Конференцією "Антибільшовицького Бльоку Народів", яка відбулася в днях 12-14 червня 1950 р. в Едінбурзі, під патронатом Шотляндської Ліґи Европейської Свободи. Користаючись прикладом Корейської війни (1951-1953 рр.), як маркантним виявом московського імперіялізму, автор ще раз вияснює й уточнює підстави української національно-визвольної політики, її стратегії і тактики боротьбу а також важливости спільного протибольшевицького фронту поневолених Москвою народів.

Детальніше...

До церковного питання на Україні

Єдина колись, монолітно-народня, "наша" церква на Україні вже кілька сот літ, як відірвалася від своєї православно-козацької традиції. Московсько-синодальна нівеляційна політика до революції, а потім ще й большевицькі утиски, що подекуди аж до нині сприяють зазначеній традиції Москви, зовсім перекалічили всі прояви суто-українського церковного життя. Нині ми не маємо єдиної церкви!..

Детальніше...