До церковного питання на Україні

Єдина колись, монолітно-народня, "наша" церква на Україні вже кілька сот літ, як відірвалася від своєї православно-козацької традиції. Московсько-синодальна нівеляційна політика до революції, а потім ще й большевицькі утиски, що подекуди аж до нині сприяють зазначеній традиції Москви, зовсім перекалічили всі прояви суто-українського церковного життя. Нині ми не маємо єдиної церкви!..

Детальніше...

Українська духовність і світогляд Східно-Українських земель

Процес кристалізації нової духовності і формування націоналістичної думки проходив на СУЗ (Східних Українських землях) іншими шляхами, залежно від умов совітської дійсності. Безпосередньо по збройній боротьбі увесь український бойово-революційний елемент гуртується в підпільних організаціях, наприклад, "Центральний Повстанчий Центр", "БУД" та інші.

Детальніше...

Націократія. Ідеольоґічні підстави нації

Український націоналізм змагає до створення політичного, соціального та господарського ладу самостійної Української Держави на принципах націократії. Для з’ясування внутрішньої суті й устроєвих форм націократії та її відмінностей від інших політичних устроїв, ми переглянемо по черзі головні програмові засади українського націоналізму, ідеологічних підстав нації та тих законів, що нею кермують, починаючи.

Детальніше...

Соціялізація

Нові економічні і соціяльні умови індустріяльного суспільства привели до створення багатьох нових суспільних установ та зв’язків, які роблять суспільство зовсім новим у порівнянні до його історичних форм, а також радикально міняють становище одиниці в суспільстві. Ці нові інституційні суспільні взаємини енцикліка Папи Римського Івана ХХІІІ "Mater et magistra" окреслює терміном "соціялізація".

Детальніше...

Безпорадність світових потуг

Ситуація термоядерних потуг, неефективність договору про заборону передавання чи власнопідметного продукування атомової зброї, що мав забезпечити потугам функцію світових поліцаїв, виявили банкрутство концепції так званої рівноваги сил у світі, шкідливої поневоленим народам. Кожна світова технологічна, термоядерна потуга стає безпомічною в зударі з всенароднім повстанням уярмлених націй, рішених воювати до загину за свою незалежність і волю.

Детальніше...