Що таке поступ: зародження народів

Слово "поступ" почуєте часто в наших днях із різних уст. Усі накликають до поступу, дехто тішиться ним, дехто нарікає на нові "поступові" думки та порядки. Може би не від речі було поміркувати, що то таке поступ, у чім його шукати, чи є чого ним тішитися або, може, журитися?

Детальніше...

Війна в Кореї і національно-визвольна політика

Ця стаття написана Степаном Бандерою у зв'язку з Конференцією "Антибільшовицького Бльоку Народів", яка відбулася в днях 12-14 червня 1950 р. в Едінбурзі, під патронатом Шотляндської Ліґи Европейської Свободи. Користаючись прикладом Корейської війни (1951-1953 рр.), як маркантним виявом московського імперіялізму, автор ще раз вияснює й уточнює підстави української національно-визвольної політики, її стратегії і тактики боротьбу а також важливости спільного протибольшевицького фронту поневолених Москвою народів.

Детальніше...

До церковного питання на Україні

Єдина колись, монолітно-народня, "наша" церква на Україні вже кілька сот літ, як відірвалася від своєї православно-козацької традиції. Московсько-синодальна нівеляційна політика до революції, а потім ще й большевицькі утиски, що подекуди аж до нині сприяють зазначеній традиції Москви, зовсім перекалічили всі прояви суто-українського церковного життя. Нині ми не маємо єдиної церкви!..

Детальніше...

Українська духовність і світогляд Східно-Українських земель

Процес кристалізації нової духовності і формування націоналістичної думки проходив на СУЗ (Східних Українських землях) іншими шляхами, залежно від умов совітської дійсності. Безпосередньо по збройній боротьбі увесь український бойово-революційний елемент гуртується в підпільних організаціях, наприклад, "Центральний Повстанчий Центр", "БУД" та інші.

Детальніше...

Націократія. Ідеольоґічні підстави нації

Український націоналізм змагає до створення політичного, соціального та господарського ладу самостійної Української Держави на принципах націократії. Для з’ясування внутрішньої суті й устроєвих форм націократії та її відмінностей від інших політичних устроїв, ми переглянемо по черзі головні програмові засади українського націоналізму, ідеологічних підстав нації та тих законів, що нею кермують, починаючи.

Детальніше...