Ставка на грязь Москви

Після трагічного закінчення української революції 1917-1921 рр., коли широким потоком потекла українська еміграція за кордон СССР, почала серед останньої ширитися так звана "зміновіховщина". Так, по-московському, охрестили те явище, коли багато учасників визвольних змагань, навіть цілі партії, заявили про свою лояльність до московського переможця і поверталися до краю служити йому, або — лишалися робити роботу для нього за кордоном, розкладаючи, наскільки могли, еміграцію морально!

Детальніше...

Завваги або думки на марґінесі дискусії про Орден

Коли з перспективи часу глянути на історію нації, то легко побачити її хвилястість: яри й долини та високі, освічені сяйвом сонця, гори. Тобто її піднесення й упадки. І тоді можна зрозуміти, що рушійною силою, мотором нації, що не дасть їй згинути, є її воля жити, рости й володіти. Вона — а не щось інше — двигає націю з упадку, вона несе її на вершини слави. Бо ззовні цей двигун прийти не може, бо зовнішні сили, навпаки, саме приспішують розклад, ждуть на його упадок, бо це в їх інтересі.

Детальніше...

Основи світогляду

В переломних бурхливих часах, у яких ми живемо, треба виразно окреслених, ударних ідей, рішучих чинів і сильних нових людей з виразно окресленим світоглядом, що серед постійних перемін і зіткнення сил розбудить і оформить психо-суспільні енергії та надасть їм змісту, напряму і форми діяння. Тим більше треба такого виразно окресленого світогляду для поневоленого народу, щоб розбудити і оформити його дрімаючі та здавлені психо-суспільні енергії та духово-моральні сили, дати одне кристалізаційне вогнище і ядро для розпорошених суспільно-національних сил. В таких переломних часах треба дати великий образ нового майбутнього життя і пірвати до чину. Таким новим всеобіймаючим суспільно-національним світоглядом українського народу є український націоналізм...

Детальніше...

Ідейно-політична основа УПА

Приступаючи до розгляду даної теми, спершу слід визначити яку важливу й почесну роль повинні виконувати збройні формування у захисті держави та в державотворчих процесах. Усупереч історичним фактам та елементарній логіці ще й тепер можна почути необґрунтовані твердження про те, що Збройні Сили та їх діяльність "несумісні з політикою", оскільки "політика може мати неґативний вплив на спаяність збройних формувань, на послаблення, а то й підрив військової дисципліни" тощо. Виходячи з такої придуманої засади, дехто навіть украй потрібну виховну в національно-патріотичному дусі роботу у війську силкується підтасовувати під поняття "шкідливої політичної діяльності".

Детальніше...

Націоналістичний рух

Український життєвий простір є великий і належить до найкращих і найбагатших просторів світу. Український нарід з вигляду, вдачі та природніх здібностей е одним з найкращих народів світу. Та на українському життєвому просторі не своя влада. Ті, що над нами панують, намагаються всіми силами вдержати над нами свою владу та ніколи не випустити з своїх рук такого для них життєдавчого джерела, що ним є український край. Вони в тій цілі стараються через своїх платних аґентів, українсько або чужої національності, підсунути нам свої брехливі теорії, видумані умисно на те, щоб нас ними ослабити, а через те могти нас вдержати у своїх руках. Впарі з теоріями вони творять свої організаційні центри (осередки) і втягають наших людей др своїх рядів і на свою службу...

Детальніше...