Ідейно-політична основа УПА

Приступаючи до розгляду даної теми, спершу слід визначити яку важливу й почесну роль повинні виконувати збройні формування у захисті держави та в державотворчих процесах. Усупереч історичним фактам та елементарній логіці ще й тепер можна почути необґрунтовані твердження про те, що Збройні Сили та їх діяльність "несумісні з політикою", оскільки "політика може мати неґативний вплив на спаяність збройних формувань, на послаблення, а то й підрив військової дисципліни" тощо. Виходячи з такої придуманої засади, дехто навіть украй потрібну виховну в національно-патріотичному дусі роботу у війську силкується підтасовувати під поняття "шкідливої політичної діяльності".

Детальніше...

Націоналістичний рух

Український життєвий простір є великий і належить до найкращих і найбагатших просторів світу. Український нарід з вигляду, вдачі та природніх здібностей е одним з найкращих народів світу. Та на українському життєвому просторі не своя влада. Ті, що над нами панують, намагаються всіми силами вдержати над нами свою владу та ніколи не випустити з своїх рук такого для них життєдавчого джерела, що ним є український край. Вони в тій цілі стараються через своїх платних аґентів, українсько або чужої національності, підсунути нам свої брехливі теорії, видумані умисно на те, щоб нас ними ослабити, а через те могти нас вдержати у своїх руках. Впарі з теоріями вони творять свої організаційні центри (осередки) і втягають наших людей др своїх рядів і на свою службу...

Детальніше...

Образ української історії

Похмурий образ української минувшини не має провідних ліній суцільної епопеї. Це ряд дій, не зв'язаних спільним мотивом героїчних зусиль, тому й найбільші катастрофи нашої історії не прокидають враження трагічної глибини. Кожна велика історія у своїй основі трагічна, бо напруга вольового зусилля – хоч би воно кінчилося й найбільшим успіхом – мусить ламатися, щоб з невдач черпати сили до ще болісніших напружень. Велич поляглих титанів так само безумовна-абсолютна, як і їх переможців, коли цей упадок стається після найбільшого зусилля...

Детальніше...

Національна соборність дії

Успіх української національної революції залежатиме не тільки від бажання української нації жити самостійним життям, але в першу чергу від її внутрішньої духової наснаги здобути й зберегти самостійність. Як каже Микола Сціборський, «український націоналізм вірить у націю і весь концентрат своєї сили вкладає на те, щоб пересякати ціле внутрішнє і духове її єство вірою в себе, почуттям сили і соборної єдности й ідеєю величности».

Детальніше...

Комунізм

В площині світоглядовій і теоретичній — комунізм і соціалізм між собою тотожні, їх обох зродила спільна доктрина марксизму, з її матеріалістичним розумінням історії, діалектикою, класовою боротьбою, соціальною революцією та планом створення бездержавно-інтернаціонального соціалістичного суспільства. Хоч наразі комунізм і соціалізм перебувають у незгоді, то мимо цього вони нерозривні в самій своїй природі. Кажучи теоретично, комунізм не лише не є запереченням соціалізму, але його логічним продовженням і практичним завершенням. Таке власне розуміння комунізму виявив самий творець класичного соціалізму — Маркс, у свому знаному "Комуністичному Маніфесті"...

Детальніше...