Національна соборність дії

Успіх української національної революції залежатиме не тільки від бажання української нації жити самостійним життям, але в першу чергу від її внутрішньої духової наснаги здобути й зберегти самостійність. Як каже Микола Сціборський, «український націоналізм вірить у націю і весь концентрат своєї сили вкладає на те, щоб пересякати ціле внутрішнє і духове її єство вірою в себе, почуттям сили і соборної єдности й ідеєю величности».

Детальніше...

Комунізм

В площині світоглядовій і теоретичній — комунізм і соціалізм між собою тотожні, їх обох зродила спільна доктрина марксизму, з її матеріалістичним розумінням історії, діалектикою, класовою боротьбою, соціальною революцією та планом створення бездержавно-інтернаціонального соціалістичного суспільства. Хоч наразі комунізм і соціалізм перебувають у незгоді, то мимо цього вони нерозривні в самій своїй природі. Кажучи теоретично, комунізм не лише не є запереченням соціалізму, але його логічним продовженням і практичним завершенням. Таке власне розуміння комунізму виявив самий творець класичного соціалізму — Маркс, у свому знаному "Комуністичному Маніфесті"...

Детальніше...

Відродження Держави Української

Десятиліття відродження Держави Української!.. Чому-ж її нема? Чому і ця спроба сотворити державу та стати нацією скінчилась руїною, як і всі попередні, в протязі тисячі літ? Необуздане хамство і цей раз розвалило Українську Державу. Іншої правдивої відповіді на оці болючі питання нема!

Детальніше...

Значення широких мас та їх охоплення

Ця, перша у своїй черговості, стаття Степана Бандери була друкована за підписом "Сірий" у циклостилевому виданні "Визвольна Політика" в січні 1946 р., де автор вказує на значення та важливість участи широких кіл громадянства у внутрішньо-політичній дії, скерованій на допомогу для революційно-визвольної боротьби, і дає ряд практичних вказівок для проведення цієї акції...

Детальніше...

Кремлівський хижак вчора і нині

Завжди, коли Росія-Московія стоїть перед новим політичним потрясінням, перед зміною варти, зміною своєї провідної верстви, по світу йде шалена реклама ''нової Росії". Коли в XIX ст. хитався царат, в яких рожевих барвах малювалася "нова", ліберальна чи революційна Росія! На неї радилося покладати всі надії навіть під'яремним, неросійським народам імперії; вона — мала збавити і нас від "абсолютизму" і "реакції", вивести на свободу, і — скільки ж то земляків вірило в цю "місію свобідної Росії"!

Детальніше...