Нова влада

Нова влада – це національна, вірніше народна, влада. Нова влада – це соціальна (у сенсі "суспільна") влада. Це влада, що включає народ в систему держави. Доктрина нової влади – діло. Нова влада втілює теорію в практику, коригуючи при необхідності самому теорію. Теорія зобов'язана мати зворотну зв'язок із практикою, постійно піддаватися ревізії. Як породжувати практику, так і виходити з її досвіду і потреб. Сьогодні практика диктує свої умови теорії. Правильність теорії – у її дієвості.

Нова влада є виразником народної волі, її символом. Нова влада робить державу носієм ідеї українізму. Дух українського народу має одухотворити, вселити життя в державну машину країни. Держава  виконавець інтересів усіх груп суспільства, інтегрованих українізмом в єдині національні інтереси. Завдання нової влади  приводити до демократичного компромісу усі групи громадянського суспільства держави, під її (держави) заступництвом. Ми повинні ясно уявляти, що значить для нас сьогодні держава. Історично склалося так, що саме державність сьогодні стала скріпою для розірваного історичними катаклізмами українського народу. Держава є юридичним втіленням нації, легітимізує її самостійність на світовій арені.

Оскільки розвиток  це розв'язання протиріч, а протиріччя у світовому масштабі сьогодні визначається не ідеологією (або боротьбою інтернаціональних класів), а культурно-історичними відмінностями, то Нова влада апелює до почуття спільності, приналежності до єдиного українського народу. Нова влада надкласова та неідеологічна. Єдність народу  головна умова збереження України як суб'єкта світового розвитку. Нова влада тимчасово, на початковому етапі, стає виразником національної ідеї.

Національна ідея сьогодні  це не тільки відчуття (свідоме переживання) історичної і природно-культурної згуртованості людей, але і розуміння гострої необхідності збереження цієї згуртованості у майбутньому. Втрата почуття національної ідентичності згубна і для усього суспільства в цілому, і для окремих його членів. Але національна ідея не може просто прийти згори. Отже, її носій  нова влада просто зобов'язана бути соціальною. Не може народ прийняти й усвідомити національну ідею, якщо її реалізація не супроводжується демократичними перетвореннями всередині суспільства.

Не може народ прийняти і саму нову владу, якщо вона не буде мати зворотній зв'язок із суспільством, постійно коригуватися. Рівність можливостей проявити свої здібності і, як наслідок, постійні відновлення еліти  головна перешкода відриву влади від народу. Інакше влада стане надбанням привілейованої верхівки і буде дискредитована не тільки Нова влада, але і сама національна ідея. Застій еліт  головна небезпека розвитку. Це закоснілість думки, що призводить до загального паралічу ідеї. Щоб створити справжню, постійно оновлювану еліту, необхідно знищити всяку елітарність у суспільному житті.

Сила нової влади  у її народному походженні. Нова влада не засіб придушення однієї частини суспільства іншою, а засіб об'єднання народу. Ніщо так не сприяє внутрішній консолідації суспільства, як ідея соціальної справедливості. Але спочатку треба усвідомити себе тим, що взагалі можна консолідувати  багатоманітним, але єдиним народом. Захищаючи внутрішню сферу від зовнішнього тиску, влада знаходиться на оболонці сфери. Чим більш вузькою, невизначеною та нестійкою є сфера, тим більш концентрованою, жорсткою та всюдисущою є влада, тим ближче вона до центрального місця в сфері. Якщо сфера під тиском ззовні стискається до точки, то влада заповнює її цілком, стає тотальною.

Чим успішнішою є ідея українізму, тим визначенішим, міцнішим є фундамент базових цінностей. І тем менше суспільство потребує організуючої ролі влади. Все менше вона є присутньою у внутрішньому житті сфери, і все більше її функції звужуються до винятково зовнішнього захисту сфери. Чим ширше розсовуються межі сфери, тим далі віддалюється від нас влада. Українізм  це шлях до нашої свободи. Нова влада  засіб досягнення та захисту свободи.

 

© Дмитро ПАНЬКО