Шляхом Гетьмaнату

Світ змінюється. Світовий капітал і його ідея панування над вільними націями у вигляді глобалізму та мультикультурності сягнула вже Україну. Революція Гідності та московська агресія змінили кардинально український народ – ми стали нацією! Нарешті, сталось те, чого прагнули наші попередники: революціонери та воїни за незалежність. Але, попри те, що українці стали політичною нацією та громадським суспільством, наша держава і досі не стала національною. І це – гнітючий факт та козир в руках Кремля для подальшої дестабілізації ситуації в Україні.

Проте, національна держава не є подарунком долі, а виборюється мечем та автоматом на фронтах національно-визвольної війни. Багато поколінь українських філософів, політиків, революціонерів щоразу із приходом до влади формували своє бачення української державності: Автономія у складі федерації, Народна Республіка, Гетьманат, Козацька Держава, і навіть, Совєцька Соціалістична Республіка. Проте, все ж таки, дух перемін витає в повітрі. Крізь перегній конаючої цивілізації проростають чисті паростки нового життя. Кожна з вище названих форм української державності цікава по-своєму, але традиційною формою, все ж таки, слід вважати Гетьманат. Ця форма української державності, на відміну від інших, поєднує у собі всі позитивні риси націоналізму (націєкратії), традиціоналізму (класократії) та рівноправного суспільства (демократії).

Аби вже сьогодні, у період сталої політичної та економічної кризи в Україні нарешті побудувати традиційну національну державу, націоналісти утворили Рух за Гетьманат, що опирається на 30 тисячоліть розвитку українського геосоціального організму і є процесом творення нової форми його існування на вищому рівні свідомості. Рух за Гетьманат концентрує свою енергію на творенні нової української людини та нового суспільства, а головне – національної держави. Рух за Гетьманат йде до соціального вдосконалення через персональне вдосконалення кожної людини.

Основна місія Руху за Гетьманат – формування української нації та національної держави нового циклу, де нація – це структурований етнос. Рух за Гетьманат має свою мету – творення глобальної української національної духовно-економічної держави-громади, що вкорінена у святу землю України й підтримує на ній лад згідно з правилами Творця-Господа. Рух за Гетьманат має за ідеологію чинний український націоналізм в його викристалізуваній формі – національний солідаризм (братерська солідарність усієї української нації та дружня солідарність з іншими націями світу на рівних правах).

Форма глобальної національної держави-корпорації, Гетьманату, ідеально виступає контрагентом сучасній епосі глобалізації, адже втілює у життя традиційну національну державу корінного народу – українців. Народження українського Гетьманату знаменуватиме кінець псевдоцивілізації глобалізму і початок нової – вільні національні держави. Цивілізація вичерпала чинну екологічну нішу й увійшла в глобальну кризу. Для виходу з неї потрібен стрибок у чистий простір. У майбутній боротьбі вистоять ті нації, які спроможуться здійснити світоглядну революцію, організаційний, екологічний і технологічний прориви. Українська нація дедалі більше усвідомлює себе господарем рідної землі й розуміє, що може покладатися лише на власні сили. Час перетворити мрії на реальність і сформувати державу, спроможну вистояти в планетарній кризі та дати своїм громадянам вихід на вищий рівень самореалізації.

Головна проблема України в хибності моделі державної організації. Нинішній устрій не є дійсно національною державою, адже народ відсторонений від влади та не контролює її. Реальні зміни відбудуться лише після переходу до нового устрою. Традиційний устрій України називаємо Гетьманатом. Його стрижнем є повноцінне виконання 7 умов національного устрою:

1. Український народ – повновладний господар своєї землі. Для управління своїм господарством він запрошує кваліфікованих громадян.

2. Головною метою держави є зростання якості життя українського народу. Для цього держава повинна захищати: а) права людини на свободу життя; б) права людини на продукт власної праці та творчості; в) національні надбання та інтереси. Основи національного способу життя фіксуються в Конституції, яку має ініціювати нова Верховна Рада.

3. Державне управління має здійснюватися під керівництвом людини, яка несе персональну відповідальність за результати своєї діяльності – Гетьмана. Він обирається всенародно. За результатом своєї діяльності гетьман відповідає власним майном, власною свободою ті власним життям. Цілковита відповідальність гетьмана забезпечується тим, що він керує роботою законодавчої, виконавчої та судової влади. Конституція повинна містити чітко прописаний механізм імпічменту Гетьмана.

4. Для оцінки діяльності Гетьмана має щоквартально публікуватися Національний індекс людського розвитку, який містить в собі Індекс людського розвитку ООН (індекс тривалості життя, досягнутого рівня освіти й реальних доходів на душу населення) та індекс народжуваності.

5. Гетьман обирається терміном на 5 років. У день голосування громадяни заповнюють виборчий бюлетень і лист оцінки гетьмана за 5-бальною шкалою.

6. Новообраний Гетьман здійснює винагороду попереднього або передає справу судовим органам.

7. Новообраний Гетьман забезпечує об'єктивний аналіз діяльності попереднього гетьмана.

Українська традиційна держава – Гетьманат – не допустить ринкового розпродажу земель сільськогосподарського призначення. Родючі ґрунти – це загальнонародна власність, стратегічний ресурс. Рух за Гетьманат прагне організувати економічне переозброєння на передовій науково-технологічній і управлінській базі, досягнути енергетичної та ресурсної самодостатності України.

Йдучи шляхом українського національного солідаризму Рух за Гетьманат має на меті створити потужні державні корпорації з ефективним управлінням для концентрації ресурсів на проривних напрямках розвитку й успішної конкуренції на глобальних ринках. Рух за Гетьмана буде ініціювати формування сприятливого і стабільного правового простору для розвитку середнього бізнесу з наданням повної свободи малому бізнесу з простими та зрозумілими процедурами реєстрації та оподаткування.

На відміну від сучасної державності Рух за Гетьманат проведе кардинальну реформу Збройних сил України з формуванням воїнської верстви, створенням професійних військ швидкого реагування і системи територіальних формувань народної самооборони (новітнього козацтва). Інформаційний простір новітньої України має бути чистим від іноземного бруду, агресивності та розпусти, має бути підвищено частку інформації культурного, наукового, освітнього, професійного, практичного характеру.

Рух за Гетьманат за для побудови новітньої могутньої української традиційної держави Гетьманату сприятиме відродженню власне української національної традиції, пробудженню в народі родової пам'яті, активізації енергетики сотень поколінь предків. За для духовного звільнення та морального очищення Рух за Гетьманат має на меті створити умови для формування єдиної духовної громади – Української Канонічної Автокефальної Церкви, що гармонійно поєднає віру, науку, мистецтво і фізичну досконалість. Ми перетворимо Україну на планетарний духовний центр, що несе народам світло істинних знань, вищий моральний закон, досконалу соціальну організацію і передові технології.

Завершуючи виклад основних ідей Руху за Гетьманат, має особливо підкреслити причини розкладання, приниження і системного геноциду українського народу – це існування антинаціонального суспільного устрою – охлократія та олігархії. Реальні зміни на краще відбудуться лише з переходом до національного суспільного устрою – Гетьманату. Для цивілізованого переходу від новітньої руїни до Гетьманату потрібно прийняти нову, дійсно національну Конституцію. Перетворення України на сильну і квітучу світову державу має початися з вже сьогодні.

Гетьманату бути! Слава Україні!

 

© Юрко ЯКУБА та Олександр ПИСАРЕВСЬКИЙ