Політична платформа "Руху за Гетьманат"

Ми українці, котрі живемо в Україні та в інших країнах, за покликом власного сумління, викликаного внутрішнім безперервним зв’язком з нашими Славними Предками, що тисячоліттями творили нашу духовну спільність, відчуваючи відповідальність за натхненний розвиток поколінь українців, що будуть покликані до життя у майбутні часи, прагнучи якісного і поступального формування оновленої української нації, об’єднаної спільним духом, рідною мовою та спільними інтересами, маємо на меті об’єднати всіх українців,що мешкають у всьому світі в єдину потужну організацію, котра стане найвпливовішою структурою третього тисячоліття.

Ми як представники "Руху за Гетьманат" прагнемо створити глобальну світову, духовно-економічну громаду українців, які об'єднаються під жовтоблакитними стягами оновленого Народного Українського Гетьманату. Адже там, де немає поступу — починається застій, який з часом переходить у деградацію. І всій цивілізації, і окремим спільнотам (націям, класам тощо), і кожній людині поступ гарантує існування не лише в нинішньому часі, а й в майбутньому. Що ж означає для нас таке поняття, як національний поступ, нині, коли духовні, культурні й економічні надбання українців чужинці піддають — коли прихованій, а коли й відвертій — агресії. Підстав для таких недоброзичливих дій безліч. Одні, вбачаючи в Україні небезпечного конкурента, прагнуть не впустити її в коло наймогутніших держав світу (а Україна має до цього всі можливості), аби вона не стала учасником процесу розв’язання проблем планетарного масштабу; інші донині не позбулися мрій про часткове або й цілковите опанування нею; треті намагаються узалежнити якщо не всю економіку, то принаймні якусь окрему галузь...

1) Мета ж "Руху за Гетьманат" така:

- Єдиним господарем Україні є її народ.

- В Україні партійна система буде ліквідована.
- Гетьман – очолює українську законодавчу та виконавчу владу.
- Верховна Рада – дорадчий орган, складається з очільників областей, міських голів обласних центрів та найбільших міст областей.
- Єдиними органами в Україні, що здійснюють судочинство і правопорядок є суди, прокуратура та народна поліція, співробітники яких обрані з числа кваліфікованих, підготовлених до терористичної загрози кадрів.
- До загального військового обов’язку залучаються усі громадяни України, а українська армія формується з числа професійних кадрів на контрактній основі.
- Українські громадяни мають право на об’єднання в громадські організації для здійснення контролю за діяльністю всіх органів влади.
- Українські громадяни для власного захисту мають право на володіння вогнепальної зброї.
- Українські громадяни та юридичні особи зареєстровані в Україні, котрі повністю контролюються її громадянами, звільняються від обов’язку сплачувати державі податки.
- Українські громадяни є співвласниками всіх державних підприємств країни, землі, надр, повітря, води та інших природних ресурсів.
- Земля в Україні належить виключно її громадянам.
- Мовою держави є українська, як рідна мова її народу.

На наш погляд, могутність нації визначається здатністю протистояти зовнішньому тиску, вмінням правильно визначити необхідні пріоритети та можливістю вчасно розпізнати й зупинити внутрішні руйнівні процеси. Логічно, що потужніша та могутніша нація, то вишуканіші методи агресії проти неї. Це зобов’язує еліту законодавчо захищати загал цілою низкою законів, які на внутрішньому ринку збуту надають перевагу національному виробникові й обмежують вплив чужинських чинників. Отже, один з чинників поступу нації — суттєве зміцнення державних інституцій, громадських об’єднань та профспілок, які контролювали б ці інституції. Свідченням реально могутньої держави, головного гаранта існування нації, є не міцний поліційний апарат або до зубів озброєна армія, а цілковита довіра владній еліті. Ця довіра базується на прозорості її дій та спроможності у справі захисту загальних потреб та інтересів.

Звісно, що з цілої низки об’єктивних причин, у різних ділянках суспільного буття плин поступу відбувається з різною швидкістю, івідставання одних та зумисне форсування інших одразу ж дає негативні наслідки. Аби убезпечити від цього Україну, необхідно, враховуючи помилки інших, приділяти належну увагу культурі та духовності нації. Україні потрібен такий поступ, за якого гармонійно поєднувалися б усі ділянки людського буття. Попри те, що поступ невпинний, реалії іноді потребують чинника, який стимулював би до активнішого процесу. Не зрідка в ролі такого "збудника" виступають патріотично налаштовані середовища або й окремі, свідомі власного призначення, одиниці. Саме вони власною небайдужістю до минулого, сучасного та майбутнього нації першими помічають те, що є найактуальнішим, і не зрідка, долаючи пасивність, інертність, нерозуміння, а часом і відверте не сприйняття загалом, змушують його до певних дій. Тому до всіх вище згаданих думок з приводу поступу нації варто додати і таку: поступ нації — це не пасивний захист, а невпинний наступ, який відбувається попри будь-які перешкоди.

2) Відповідно, керівні принципи "Руху за Гетьманат" це:

- Головною цінністю для кожного гетьманця-державника – є Україна. Її розбудова і захист – головна мета діяльності "Руху за Гетьманат".

- Менше слів – більше справ для України.
- Україна для нас – не тільки і не стільки земля, а й всі українці, що живуть у світі. Кожен українець – частина України. Ми маємо оточити його піклуванням і увагою.
- Десятки поколінь українців, ціною страждань і життя, виборювали для нас свободу. Ми пишаємось нашою Вітчизною – країною Героїв!
- Кожен хто паплюжить Україну, її честь, обезчестить нас і наших Предків. Відплатою йому має бути смерть!
- Кожен хто топче права і свободи українців – ворог України! Ворогів треба нищити. Якщо права українців відбирає український можновладець, то його належить карати, як зрадника: на горло!
- Не дай ворогам облесливими словами ввести тебе в оману. Будь пильним, пам’ятай про цінності і надбання свого Народу. Вони  твій, українцю, життєвий дороговказ.
Роби те, що повинен робити заради України без сумнівів, страху і вагань. Твоя рішучість і воля – запорука успіху України.
- Вір у перемогу і здобудеш величне майбуття Батьківщини.

Якщо нація (тобто етнічна спільнота людей) прагне бути сильною та належним чином гарантувати кожному окремо взятому своєму членові гідне людини життя, вона повинна спершу поставити перед кожним з них вимоги, і стежити за їхнім неухильним дотриманням. Вимоги ці такі: гартувати себе фізично, підвищувати свій інтелектуальний рівень, бути принциповим і відповідальним, шанувати й примножувати духовну та культурну спадщину предків. Нація, яку точать, мов шашіль, різні ліберальні ідеї і яка не ставить перед кожним своїм членом цих вимог, приречена на вимирання.

 

© Ярий ЯРКО, Сіґурд СВАРТ та Данило КАТРАННИК