Кобзарі – співці козацько-лицарської слави

Багатоплановим архаїчним елементом козацького культурного комплексу були кобзарі – військові співці слави українського козацтва. Кобзарство не є виключно українським феноменом. Воно постає складовою частиною індоєвропейського мілітарно-культурного комплексу, одним з важливих елементів якого й виступали військові співці.

Детальніше...

Непереможний гетьман

Петро Конашевич-Сагайдачний – неминуща постать в історії української нації. Він явився на переломі епох, коли люди втрачали орієнтири. Шляхта, ще покоління тому об’єднана навколо князя Констянтина Острозького, що просував освіту та захищав православну віру, тепер масово католизується, проходячи через єзуїтські школи.

Детальніше...

Гірка доля України: відсутність державної ідеології та криза її еліти

У зв'язку зі 100-річчям початку Української національної революції та проголошення УНР, сучасний стан держави Україна вимагає від кожного історика надати аналіз минулим і теперішнім подіям, простежити проміж ними генетичний зв’язок і зробити відповідні висновки. Це надасть нам більш об’єктивно зрозуміти причини поразки УНР та її наслідки, і логіку розвитку сучасної Україні як держави за останні 29 років її існування. Відтак знов досліджуються спогади таких постатей, як В. Винниченко, Д. Дорошенко, О. Гольденвейзер, А. Дєнікін, А. Марголін, що спонукає висувати невтішну тезу: постійні поразки українського проєкту стали можливими через відсутність державної ідеології та кризу всередині її еліти.

Детальніше...

Українізація гарнізону Миколаєва у 1917 р.

У 2017 р. виповнилося 100 років з початку Перших визвольних змагань – визначальної події в українській історії ХХ ст. Ідеї соціального та національного визволення у перші дні революції охопили й армію. З цього приводу Михайло Грушевський писав: «Організаційні завдання, поставлені Українською Центральною Радою... Несподівано для багатьох викликали найбільший рух у війську... Більш несподівано було, що сей рух вилився у домагання формування нових українських військових частей». Процес створення протягом 1917 р. національних військових частин, що отримав назву українізації, не залишив осторонь і Миколаївщину.

Детальніше...

Ріхард Ярий: незнаний, але славетний

Однією з най неоднозначніших осіб українського визвольного руху є Ріхард Ярий. Він, направду, наш український Джеймс Бонд! Якби хтось із сучасних режисерів забажав відзняти фільм про українця шпигуна, то Ріко Ярий чудово міг би скласти компанію таким увічненим на екранах постатям, як Ловренс Аравійський чи Ріхард Зорге.

Детальніше...