Як окупанти руйнували сільське господарство України

Панування всіх наїзників на Україні позначується експлуатацією і повним грабунком українського населення. Такою колоніяльною, нищівною політикою окупанти намагаються примусити українців не думати ні про що інше, як тільки про те, щоб не загинути з голоду. А через те, що українська земля надзвичайно врожайна і навіть половиною її плодів українське населення може прохарчуватися, вони заходяться штучно організувати голод. Для прикладу можна навести штучно викликаний в 1932-1933 рр. московсько-большевицькими імперіялістами Голодомор на Україні, в наслідок якого загинуло (по більшовицькому обліку) понад 5 млн. українців!

По відношенні до України вірними наслідувачами большевицьких сатрапів і спадкоємцями їх варварських методів знищування проявили себе німці. В той час, коли німецьке населення харчово забезпечене українським хлібом, перед населенням українського міста, а навіть села - продуцента того ж хліба - стоїть марево 1932-1933 рр. - загрожує голод! На підтвердження такого погляду погляньмо на сільське господарство в умовах німецької дійсноті, яке повністю котиться до руїни...
Для прикладу беремо цифрові дані сільського господарства з терену однієї (Миколаївської) області. Засівна площа по всіх районах Миколаївщини в 1942 р., порівнюючи з минулим, значно зменшилась. І так, наприклад, з орної площі області 2 млн. га в 1941 р. було засіяно 1,6 млн. га (себто 80%), а незасіяної 400 тис. га (себто 20%), а в 1942 р. засіяно тільки 1,3 млн. га, себто на 300 тис. га менше, ніж в 1941 р. Незасіяна площа така велика (700 тис. га), що коли б її засіяти, то можна б мати врожаю стільки, що вистачило б хліба для всього населення Миколаївської області при нормі 800 гр. денно на особу протягом цілого року. Зокрема дуже зменшено засівну площу по державних господарствах. Із загальної орної площі державних господарств Миколаївської області 350 тис. га - в 1941 р. було засіяно тільки около 250 тис. га (70%), а у 1942 р. посіяно лише 170 тис. га, себто менше, ніж половину орної площі. Одначе, не зважаючи на те, що половину орної площі не засіяно, на прохання українського сільського й міського населення, яке не мало городної землі й бажало 15 тис. га землі державних господарств засадити городовиною, що поліпшило б напівголодне його існування, німецькою владою було відмовлено. Цей факт наявно стверджує "піклування" українським народом з боку німецької влади. План здачі врожаю зернових культур у хлібоздачі в 1942-1943 рр. доведено до колгоспів і радгоспів у таких розмірах, що його ледве виконається всім урожаєм. Так, наприклад, на селянство Калініндорфського району при 13 тис. га засівної площі зернових культур і при пересічній врожайності у 1942 р. 10 центнерів з 1 га встановлено 110 тис. центнерів здати німцям, цебто більше, як 8 центнерів з одного га, а для селян залишається - 20 тис. центнерів, в той час, коли лише для самого засіву 24 тис. га (засівалося в минулі роки) зернових культур потрібно 34 тис. центнерів. Отже, залишеного зерна не вистачає навіть для посіву, а на прохарчування населення, для худоби й птиці не лишається нічого. Щодо озимих культур (пшениця), що є основним в Україні, то в минулому році засівалося 750 тис. га, себто більше 35% орної площі. На таку площу в наслідок втечі большевиків, які не встигли вивезти зерна, було залишено посівного насіння пшениці врожаю минулого року, але німці все насіння забрали. Тим-то площу посіву озимих культур зменшено в цьому році майже на половину. Заплановано посів озимих культур тільки на 400 тис. га, себто на 350 тис. га менше.
Ненажерливі московсько-большевицькі окупанти для забезпечення своїх центрів м’ясом і салом вивозили щороку з України сотні тисяч голів худоби, гальмуючи в той спосіб розвиток українського господарства. Під час втечі большевицькі банди забрали багато худоби зі собою. Нові окупанти не хочуть в цьому відношенні уступити большевикам. За перше півріччя цього року з 175 тис. корів, що залишились в області після втечі большевиків, вивезено більш 50 тис. голів, цебто майже третину. На початку другого півріччя вивози збільшено і можна сподіватися, що буде вивезено худоби не менше, ніж і в першому півріччі. Після втечі большевиків кожне господарство мало одну корову, тепер у багатьох селах на два господарства припадає тільки одна корова. При тому наказано здавати все молоко, не залишаючи навіть дітям. Встановлено норму здачі меду по 3 кг від вулика, але після того, як норму здано, добавлено ще по 3 кг на вулик, коли і цю норму виконано - здати ввесь мед. Німці встановили норму 5 кг хліба для непрацездатного, а 10 кг для працездатного. Решту забрали... В додаток до такого грабунку, окупанти б’ють людей навіть за однохвилинний відпочинок при тяжких роботах в господарстві, а часто й без провини!

 

© Петро ДУЖИЙ