Про походження козацтва

На сьогодні існує декілька теорій про походження козацтва на українських теренах. Всі вони мають різну доказову базу і більшість з них є політично заангажованими. Отже, спочатку почнемо зі "спотворених" версій, а потім перейдемо до більш правдивих.

Детальніше...

Консерватисти та зріст індивідуальностi

У боротьбі проти чужих впливів українське громадянство навчилося цінувати надбання давніх поколінь. Не можучи серед ворожих наступів розвинути нової творчости, тогочасні діячі намагалися заховати принаймні те, що залишилося з старих часів. Соціяльний устрій, церква, літературні засоби, авні мистецькі форми, побут, навіть щоденні звички — все те приймало характер усвячених, ненарушних скарбів, що були у великій пошані, без огляду на їх зміст і вартість.

Детальніше...

Ідея рівності та авторитет влади

Соціяльні питання у XVI-XVIII ст. були незвичайно загострені. Спершу йшла боротьба селянства і міщанства проти шляхти, згодом виступи селянства і дрібного козацтва проти старшинської кляси. Але ці групи, що їх роз’єднували соціяльні відносини, були примушені ставати до спільної оборони проти національного гніту, що йшов від Польщі і Московщини. Через ті межі ними приходило до порозуміння і співпраці, появилися переконання, що всі громадяни мають рівні права.

Детальніше...

Вольності і громадська дисципліна

Все цінне, за що велася боротьба, мало назву "вольностей". Це поняття появилося в XVI ст., коли різним гуртам і клясам довелось обороняти свої давні права. За свої вольності заступаються українські пани на люблинському сеймі, нащадки боярів, міщанство, селяни, козаки. Найчастіше про свої "золоті вольності" говорили запорожці, навіть вся територія Січі звалася вольностями запорізького війська.

Детальніше...

Бойові настрої і любов до Батьківщини

З’єднання, різних груп до спільних завдань давало українському громадянству і фактичну, і моральну самовпевненість. Важкий наступ що йшов спершу від Польщі, пізніше від Московщини, не сприймався пасивно, а зустрічав реакцію і боротьбу. Зі зброєю в руках обороняли бояри свої права; селяни вели боротьбу за свою волю, міщани добивалися прав у місті; духовенство боронило церковної незалежности; вся інтеліґенція вела боротбу проти національних обмежень; врешті запорізьке військо з’єднало всіх до боротьби за державну самостійність. Для цієї епохи незвичайно характеристичний цей бойовий настрій громадянства — завзяття, відвага і впертість у оборот своїх прав.

 

Детальніше...