Боротьба Русі-України проти хозарів

Як ми уже знаємо, Велика Скитія (Україна) простягалася від Дунаю до Азовського моря і Передкавказзя. Оскільки нашій землі здавна міг загрожувати ворожий рух по лінії Схід-Захід, або навпаки, принаймні один наш військовий форпост мав бути на Заході, а другий – на Сході. З давніх-давен на Балканах і в Подунав’ї проживали войовничі народи сінтії, фракійці, сівери. Власне вони й були західним військовим форпостом прадавньої України. Безумовно, це наша рідня, бо співпадають самоназви племен: на Заході – сінтії, фракійці, а на Дніпрі – кімери, сівери. А за свідченнями давніх авторів співпадали й мова та культура цих народів...

Детальніше...

Центральна Рада та місцеве самоврядування

Початок новітнього періоду історії людства разом з Першою світовою війною і революційними подіями в цілому ряді країн Європи стали визначальними чинниками в подальшому розвитку як світу загалом, так і України зокрема. З того часу й до сьогодення не одне покоління істориків намагається охопити своїм поглядом весь складний і багатовекторний характер явищ епохи. До таких об'єктів дослідження вже давно належить історія Української Революції 1917-1921 рр. та супутні їй події, що мали місце на землях, заселених переважно українським етносом.

Детальніше...

Зенон Коссак: ідеолог, пластун, борець

Життя 32-річного Зенона Коссака (01.04.1907 - 19.03.1939) було наповнене вагомим змістом. Він був енергійним і невтомним революційним діячем, бойовиком УВО й ОУН - членом Крайової Екзекутиви на Західно-Українських землях, військовиком-поручником Карпатської Січі...

Детальніше...

Вільне Козацтво України в часи Центральної Ради

Серед багатьох сторінок історії періоду 1917-1918 рр., що мали вплив на загальноукраїнське життя, виділяється історія виникнення та діяльності Вільного Козацтва. Розпочався цей рух навесні 1917-го на Звенигородщині й поступово охопив Київщину, Чернігівщину, Поділля, Лівобережжя та центральні райони Наддніпрянщини, набувши загальноукраїнського характеру, значно вплинувши на збройну боротьбу в період національно-визвольних змагань.

Детальніше...

Прадавня Арта-Україна

Як відомо з історії, в петрогліфах Кам’яної Могили йдеться про створення світу, а також про потоп, який знищив Арту – першу в світі землеробську цивілізацію. Напевно, наші нащадки колись запровадять урочисту церемонію покладання вінків на хвилі Чорного моря в пам'ять наших прапращурів, які загинули під час прориву Середземного моря в котлован сучасного Чорного моря, де і затонув центр української працивілізації – Арта.

Детальніше...