Зборівська битва: перемога, яку зрадили

У середині серпня 1649 р. неподалік міста Зборів, на берегах річки Стрипа, відбулася битва між об'єднаними військами козаків під проводом Богдана Хмельницького і кримських татар Ісляма Ґірая ІІІ з польським коронним військом під керівництвом короля Яна ІІ Казиміра. Битва ця стала черговою перемогою українського гетьмана та ряд обставин не дозволив йому розгромити ворога остаточно і скористатися результатами перемоги у повному обсязі.

Детальніше...

"Руська земля": перспективи подальших досліджень

У статті піднімається питання дослідження давньоруської епохи в сучасній історичній науці. Автор звертається до необхідності встановлення рубежів першого протидержавного утворення східних слов’ян "Руської землі" та розкриття основних характеристик населення, що проживало на його території.

Детальніше...

Національний та соціальний склад міст Придніпров'я на початку ХХ ст.

Розвиток міст початку ХХ ст. сягає значного соціально-економічного і, перш за все, промислового піднесення. У 1900-х рр. зростають темпи модернізаційних процесів у найбільших промислових центрах Російської імперії, і зокрема в містах Катеринославської губернії. Це вплинуло на швидке зростання населення та перетворення Придніпров'я на провідний регіон. Тому дослідження найбільш важливих аспектів розвитку тогочасного суспільства, аналіз впливу індустріалізаційних процесів на життя міського населення в цілому є досить актуальними сьогодні.

Детальніше...

Давньоруський хрестовий похід на половців

Несправедливо забутою сторінкою давньоукраїнської історії вважається похід 1111 р. на половців. А сьогодні, коли країна-агресор зі Сходу намагається окрім земель Донбасу та Криму, загарбати ще й нашу історію, варто відновити у пам'яті світлі та героїчні моменти історії українського війська. Навіть, якщо вони відбулись майже 1000 років тому...

Детальніше...

Вплив Дмитра Донцова на становлення та формування ОУН

Після Другої світової війни у середовищі Закордонних частин ОУН виникла гостра ідеологічна дискусія. Деякі діячі, серед яких Лев Ребет, Зенон Матла, Богдан Кордюк та інші, стали в опозицію до Провідника ОУН-Р Степана Бандери. Одним із принципових питань дискусії було "писання" Дмитра Донцова, які "мали поганий вплив на мораль націоналістів". Степан Бандера у свою чергу відповідав, що Дмитро Донцов залишається і далі авторитетом в питаннях ідеології.

Детальніше...