Іван Сірко – лицарська душа і воїн славний

В історії запорозького козацтва постать Івана Сірка одна із найлегендарніших. Історики визнають особливий військовий талант полководця, все його життя було прикладом безмежної відданості українському народу. Так, німецькі джерела ім'я його вимовляють "Цірко", московські - "Сєрко", французькі - "Сіро", турецькі й кримські - "Урусшайтан", в дійсності, це було козацьке прізвисько, тобто "вовк"...

Детальніше...

Всеукраїнське політичне керівництво - генеза і основні принципи УГВР

У липні 1944 р. на Рідних Землях була покликана до життя Українська Головна Визвольна Рада - всенародній верховний політичний орган українського народу в його боротьбі за державну суверенність і соборність України. І відтоді до сього часу всі ворожі сили, а передовсім московські імперіялісти, робили й роблять усе можливе, щоб з допомогою наклепів і несусвітніх інсинуацій показати УГВР у кривому дзеркалі.

Детальніше...

Харківська "індустрія краси" у добу царської реакції

Бажання виглядати приємно та привабливо супроводжувало людство з давніх часів. У 2-й половині ХІХ ст. економічне піднесення Харкова, розвиток легкої промисловості, торгівлі та зростання добробуту містян надали можливість задовольнити нові прагнення...

Детальніше...

Роль жінки в культурній історії козацької доби

У науковій літературі та масовій суспільній свідомості культура українського козацтва — це винятково культура чоловіків. Архівні матеріали, козацькі літописи, історичні джерела, наявна наукова та художня література з історії козацтва висвітлюють переважно історію культури чоловіків. Однак і жінка у формуванні культурного простору України XVII–XVIII ст. відіграла значну роль, щоправда, здебільшого про неї мало що відомо. На нашу думку, роль жінки в культурній історії козацької доби не достатньо досліджували. У більшості сучасних теоретичних концепцій та емпіричних студій, що аналізують українську культуру XVII–XVIII ст., не йдеться про ставлення до жінки в культурі українського козацтва, статусу і ролі жінки в культурному середовищі та культуротворчих процесах барокової доби.

Детальніше...

Два різні народи

Багато москалів заявляють, що вони, українці та білоруси - це один і той же самий народ!? Свої запевнення вони базують на факті, що був час, коли українці називали себе "РУСЬКИМИ" і москалі (тобто росіяни або ж насправді москвини) говорили про себе і справді ще говорять про себе як "РУССКІ".

Детальніше...

"Кодекс піратів" та закони запорожців XVII ст.

Що може бути спільного між запорізькими козаками та карибськими піратами початку XVII ст.? Заглибившись в історію цих вільних озброєних спільнот, ми побачимо, наскільки схожими є соціально-політичні фактори, що призвели до виникнення таких об’єднань. Хоча територіально ні козаки, ні карибські пірати не могли мати зв’язків, їх військова тактика, а також спроби організації державних утворень на певних територіях чи навіть на окремо взятому судні були напрочуд схожими. Найкраще це простежується на прикладі так званого кодексу, тобто збірки законів, яка знаходилася в основі суспільних відносин...

Детальніше...