Національний та соціальний склад міст Придніпров'я на початку ХХ ст.

Розвиток міст початку ХХ ст. сягає значного соціально-економічного і, перш за все, промислового піднесення. У 1900-х рр. зростають темпи модернізаційних процесів у найбільших промислових центрах Російської імперії, і зокрема в містах Катеринославської губернії. Це вплинуло на швидке зростання населення та перетворення Придніпров'я на провідний регіон. Тому дослідження найбільш важливих аспектів розвитку тогочасного суспільства, аналіз впливу індустріалізаційних процесів на життя міського населення в цілому є досить актуальними сьогодні.

Детальніше...

Давньоруський хрестовий похід на половців

Несправедливо забутою сторінкою давньоукраїнської історії вважається похід 1111 р. на половців. А сьогодні, коли країна-агресор зі Сходу намагається окрім земель Донбасу та Криму, загарбати ще й нашу історію, варто відновити у пам'яті світлі та героїчні моменти історії українського війська. Навіть, якщо вони відбулись майже 1000 років тому...

Детальніше...

Вплив Дмитра Донцова на становлення та формування ОУН

Після Другої світової війни у середовищі Закордонних частин ОУН виникла гостра ідеологічна дискусія. Деякі діячі, серед яких Лев Ребет, Зенон Матла, Богдан Кордюк та інші, стали в опозицію до Провідника ОУН-Р Степана Бандери. Одним із принципових питань дискусії було "писання" Дмитра Донцова, які "мали поганий вплив на мораль націоналістів". Степан Бандера у свою чергу відповідав, що Дмитро Донцов залишається і далі авторитетом в питаннях ідеології.

Детальніше...

Московія – нащадок Хозарії і Золотої Орди

Як відомо, у ХІІ ст. сталося поділення хозарів: ті, що тікали з України до Польщі, стали юдеями-ашкеназі, новою багатолюдною хвилею юдейства, хоча юдейської крові там не було. А ті, що сховалися у майбутній Московії й в Поволжі, стали елітою московитів. І повстала Московія як оновлений Хозарський каганат знову на рештках багатьох народів і племен. Тільки значно більших розмірів і небезпеки для України-Русі й світу.

Детальніше...

Розгортання націоналістичного руху в Західній Україні та на еміґрації

Суспільно-політичне становище в Західній Україні після Перших визвольних змагань 1917-1921 рр. характеризувалося, з одного боку, натиском польського шовіністичного режиму на всі національні і культурні права українців, з другого боку, поступовим наростанням тих українських сил, які стояли на позиціях націоналізму, непримиренної боротьби з окупантом.

Детальніше...