Підполковник Дугельний — перший у списку героїв Базару

В останніх числах листопада 1921 р. на стінах совєцьких установ Київщини та Житомирщини з’явилися списки з 359 імен. Це були імена розстріляних козаків та старшин Армії УНР, що кілька тижнів назад в складі Волинської групи генерала Юрка Тютюнника розпочали свій відчайдушний похід, який пізніше отримає назву ІІ-го Зимового. Воєнна доля присудила потрапити в полон цим майже беззбройним і напіводягненим сміливцям, що змогли вижити після неймовірно жорстокого бою 17 листопада 1921 р. під Малими Міньками, де була знищена вся Волинська група. Після кількох днів ворожого судилища, допитів та відмови перейти на службу до Червоної Армії, незломлені 359 бранців під селом Базар прийняли героїчну смерть від руки ворога...

Детальніше...

Іван Сірко – лицарська душа і воїн славний

В історії запорозького козацтва постать Івана Сірка одна із найлегендарніших. Історики визнають особливий військовий талант полководця, все його життя було прикладом безмежної відданості українському народу. Так, німецькі джерела ім'я його вимовляють "Цірко", московські - "Сєрко", французькі - "Сіро", турецькі й кримські - "Урусшайтан", в дійсності, це було козацьке прізвисько, тобто "вовк"...

Детальніше...

Всеукраїнське політичне керівництво - генеза і основні принципи УГВР

У липні 1944 р. на Рідних Землях була покликана до життя Українська Головна Визвольна Рада - всенародній верховний політичний орган українського народу в його боротьбі за державну суверенність і соборність України. І відтоді до сього часу всі ворожі сили, а передовсім московські імперіялісти, робили й роблять усе можливе, щоб з допомогою наклепів і несусвітніх інсинуацій показати УГВР у кривому дзеркалі.

Детальніше...

Харківська "індустрія краси" у добу царської реакції

Бажання виглядати приємно та привабливо супроводжувало людство з давніх часів. У 2-й половині ХІХ ст. економічне піднесення Харкова, розвиток легкої промисловості, торгівлі та зростання добробуту містян надали можливість задовольнити нові прагнення...

Детальніше...

Роль жінки в культурній історії козацької доби

У науковій літературі та масовій суспільній свідомості культура українського козацтва — це винятково культура чоловіків. Архівні матеріали, козацькі літописи, історичні джерела, наявна наукова та художня література з історії козацтва висвітлюють переважно історію культури чоловіків. Однак і жінка у формуванні культурного простору України XVII–XVIII ст. відіграла значну роль, щоправда, здебільшого про неї мало що відомо. На нашу думку, роль жінки в культурній історії козацької доби не достатньо досліджували. У більшості сучасних теоретичних концепцій та емпіричних студій, що аналізують українську культуру XVII–XVIII ст., не йдеться про ставлення до жінки в культурі українського козацтва, статусу і ролі жінки в культурному середовищі та культуротворчих процесах барокової доби.

Детальніше...