Де починалася Україна?

Можливо, що коли-небудь наші нащадки запровадять церемонію покладання вінків на хвилі Чорного моря, в пам'ять наших прапращурів які загинули під час прориву Середземного моря в котлован сучасного Чорного моря, де затонув центр української працивілізації – Арта, Артанія!..

Детальніше...

Hаціоналізм на Hаддніпpянській Укpаїні

Після окупації частини Укpаїни більшовицькими військами і ствоpення маpіонеткової, фіктивної деpжави УРСР в складі СССР, на укpаїнських землях запpоваджено жоpстокий pежим тотального нищення. Головним його інстpументом стає Комуністична Паpтія більшовиків Укpаїни – КП(б)У, підпоpядкована і кеpована з Москви. Вона ніколи не стояла на укpаїнських позиціях, не захищала інтеpесів укpаїнського наpоду. Завжди була тільки втілювачем імпеpської політики Москви.

Детальніше...

Невідомі герої кривавої війни 1918-го р.

В історії України в найкритичніші миті життя за Батьківщину кладуть далеко не ті люди, котрі найбільше голосять про своє українство. Примітно, що одним з перших полеглих в боях за Донбас 2014 р. виявився не політик з числа присутніх на сцені так званого "Євромайдану", а генерал Внутрішніх Військ, що стояв по інший бік євроінтеграційних барикад...

Детальніше...

Геройська смерть торує шлях в безсмертя

Людям непохитного духу притаманні простота і скромність. Такою була й Ольга Басараб... За своє недовге (тридцятичотирирічне), але сповнене дієвості та динамізму життя. Ольга Басараб була учасницею першої жіночої чоти Українських Січових Стрільців у Львові, під час Першої світової війни провадила харитативну діяльність у Комітеті допомоги раненим і полоненим та в Комітеті допомоги цивільному населенню, за що була відзначена Червоним Хрестом.

Детальніше...

Соборницькі ідеї в козацько-гетьманській державі

Усвідомлення в XVI ст. своєї окремішної етнічної спільноти було вимогою часу і реакцією на Люблінську унію. Проте адміністративний поділ Речі Посполитої мав завдання нівелювати всю державу, полонізувати і окатоличити всі її верстви в нових воєводствах. Спротив цим двом факторам (полонізації і католицизму) став стрижнем боротьби за соборність українців того часу. Розкол на ґрунті релігійному приніс в українське середовище ворожнечу на сотні років. Розкол людей призвів до розколу території. В сучасній історіографії досліджуваній проблемі присвячена незначна література.

Детальніше...