Шануймо Біблію, книгу Господню!

"Біблія — це Слова Бога, який говорив через людей!", — так заявив у своєму другому посланні святий Петро. Біблія — це єдина книга у світі, створена колективом авторів. Вони ні в чому не суперечать один одному, хоча більшість із них не були знайомі та жили у різні часи, у різній місцевості...

Серед тих, хто писав Біблію — царі (Соломон, Давид), пастух (Амос), лікар (Лука), рибалки (Петро і Іван), пророки (Мойсей, Ісая, Даниїл), полководець (Ісус Навин) — всього 40 авторів, які дуже відрізнялися своїм соціальним походженням, освітою та родом занять! Біблія складається з 66 книг, перша з яких — Буття, остання — Об’явлення. Ця книга писалася понад 16 сторіч — з 1513 р. до Різдва Христового і до 98 р. після Різдва Христвого. Проте Біблія — це послідовна і гармонійна книга, в котрій у логічній послідовності викладена одна провідна тема: спростування закидів проти Бога і здійснення його наміру через Месіанське Царство.

Описані у Біблії події повністю збігаються з доведеними історичними фактами. У книжці "Адвокат досліджує Біблію" сказано: «Тоді як літературні твори, легенди та неправдиві свідчення ретельно описують події, що відбуваються в якомусь віддаленому місці й у невизначений час... Біблійні оповіді дають нам відомості про час і місце описуваних подій з надзвичайною точністю». А "Новий біблійний словник" коментує: «Письменник книги Дії викладає свою оповідь на тлі сучасної йому історії; сторінки його книги повні посилань на міські влади, намісників провінцій, васальних царів тощо, і ці посилання щоразу виявляються правильними, коли йдеться про місце і час».

У книзі Левіт ізраїльтянам було дано вказівки про карантин і гігієну, тоді як довколишні народи нічого не знали про ці запобіжні заходи. У книзі Екклезіяста (1:7) описано такі незнані у давні часи явища, як кругообіг води у формі опадів і випаровування з океанів. У книзі Ісаї (40:22) та книзі Йова (26:7) сказано, що земля має сферичну форму і висить у просторі ні на чому. Однак наука про це не знала аж до XVI ст.! Понад 2200 років до того, як Вільям Гарвей оприлюднив своє відкриття кругообігу крові, у книзі Приповідей (4:23) було вказано на роль серця в цьому процесі.

Біблія не є науковим посібником, але, коли торкається наукових питань, вона виявляє справжню компетентність і цим значно випереджує свої часи! Знищення стародавнього Тира, падіння Вавилона, відбудова Єрусалима, поява й падіння царів Мідо-Персії та Греції були передречені у таких деталях, що критики роблять закиди, але даремно, ніби ці пророцтва написано після того, як відбулися самі події. (Детальніше дивіться тут: Ісаї 13:17-19; 44:27-45:1; Єзекіїля 26:3-7; Даниїла 8:1-7, 8:20-22). Пророцтва про Ісуса, записані за декілька століть до його народження, виконались до найменших подробиць. Також точно сповнились пророцтва самого Ісуса про знищення Єрусалима (дивись Луки 19:41-44; 21:20-21).

Пророцтва про останні дні, які дали Ісус і апостол Павло, сповнюються саме у наші часи (дивись Матвія 24; Марка 13; Луки 21; 2-ге послання Тимофія 3:1-5). Біблія вказує на єдине джерело всіх пророцтв — Бога (2-ге послання Петра 1:20-21). «Бо Боже Слово живе та діяльне,гостріше від усякого меча обосічного, — проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця!» (Євреїв 4:12). Робіть висновки та приймайте вірні рішення, доки ще не пізно і є можливість щось змінити! Покаяння — початок духовного життя!

 

© Друг ХРИСТИЯНИН