Стратегія еліти

Існує 2 основні типи людських спільнот – "натовп" і "організація". Для натовпу властиві неструктурованість, навіюваність, непостійність, імпульсивність, беззахисність перед зовнішніми маніпуляціями, довірливість, спрямованість у минуле, безвольність, непослідовність. Консолідуючим чинником для натовпу є "механічна солідарність", яка грунтується на максимальній однорідності. З цієї причини інтегральний інтелект натовпу здебільшого є нижчим за інтелект найменш розумного його члена.

Якісно інші характеристики має організація. Це структурованість, наявність керівного центру, критичність у сприйманні інформації, спроможність протистояти зовнішнім маніпуляціям, наявність колективної волі, здатність працювати заради майбутнього, цілеспрямованість. Консолідуючим чинником для спільноти цього типу є "органічна солідарність", яка грунтується на природній різноманітності та спеціалізації її членів. Чим краще організована така спільнота, тим більше колективний інтелект перевищує інтелект її найрозумнішого члена.Якщо поглянути на Україну, то вона має всі ознаки, властиві саме для натовпу. Відсутність злагодженої організації і ефективного керування призводить до того, що переважна більшість її громадян є бідною в потенційно багатій країні. Інакше й не може бути: "країна-натовп" ніколи не скористається ні внутрішніми ресурсами, ні зовнішніми вливаннями – всі вони безслідно зникають, як вода в пісок. Щоб реалізувати свій людський і природний потенціал, аморфне "населення України" має трансформуватись в організовану європейську націю.
Хто може здійснити таке перетворення України? Лише її формотворча еліта. При цьому маємо розуміти, що "просто" еліти в природі не існує, а є конкретно духовна, владна, бізнесова і професійна еліта. Нація виникає там, де формуються і починають тісно взаємодіяти організації цих чотирьох родів еліт. Сьогодні вони знаходяться в зародковому стані. Отже, потрібно зробити все можливе, щоб у суспільстві відбулось відповідне структурування. На зміну неефективній псевдоеліті "привілеїв і грошового мішка", яка вже засвідчила свою формотворчу безплідність, має прийти ефективна еліта здібностей і кваліфікації.
Виявляти громадян України з елітарними якостями, сприяти їх об’єднанню, допомагати їм всіма можливими засобами – ось що на цей історичний момент є життєво необхідним завданням для всього українського народу. Без організації національної еліти і перетворення аморфного "населення України"а правильно структуровану "Українську націю" будь-які зусилля і жертви, будь-які зовнішні інвестиції і кредити не принесуть ні щастя, ні добробуту, ні слави, ні порядку, ні справедливості.

 

© Ярослав БОЖКО