Чи потрібна Україні державна ідеологія?

Державна ідеологія – це цілісна, систематизована сукупність ідей, цінностей і уявлень, у яких народ усвідомлює себе і своє становище у навколишньої дійсності, висловлює свої потреби й як створення єдиного цілого, визначає форми організації свого буття, формулює і виправдовує свою мету і устремління. Виходячи з цього визначення очевидно, що Україні з перших днів Незалежності потрібно було розробити і утвердити державно-політичну доктрину, навколо якої могло б об’єднатись українське суспільство.

Оскільки наша держава є багатонаціональною, а понад 70-річне панування совєцької влади розбило суспільство на два біполярних політичних табори то вироблення демократичної і соціально справедливої державної ідеології стало б тим орієнтиром який би допомагав будувати власну державу на засадах соціальної і національної справедливості. Але, на жаль, українські керманичі(які не далеко пішли від своїх більшовицьких попередників у виборі методів керування і ставлення до громадян своєї країни) не те що не розробили державної ідеології, а й ще заборонили приймати як загально обов’язкову будь-яку ідеологію і дозволили діяльність будь-яких політичних сил, навіть якщо їхня діяльність відверто українофобська(ст. 15 КУ).
З огляду на події, що мають місце в сучасній Україні вироблення державної ідеології, прийнятної для більшості суспільства, є такою ж нагальною потребою як і вирішення економічних та зовнішньополітичних проблем. Українське суспільство переважає кризу, в межах якої духовно-ідеологічна криза на першому місці, оскільки політико-економічні відносини у суспільстві визначаються його духовність та пануючою ідеологією.
Функції ідеології, насамперед, зводяться до оволодіння масовою політичною свідомістю, до впровадження ясних і зрозумілих цілей, задач, всіх орієнтирів у політику. Таким чином, можна сказати, що державна ідеологія, як особливий різновид політичної ідеології, є в той же час особливим елементом суспільної свідомості. Однак через досить швидко мінливий економічний і політичний орієнтири, державна ідеологія повинна бути здатною якщо не випереджати ці нові орієнтири, то хоча б зрозуміло і дохідливо пояснювати масам їхню необхідність і своєчасність.
Для мене очевидно, що нова українська державна ідеологія має будуватись на засадах національної та соціальної справедливості, будь-яка антиукраїнська діяльність має бути окреслена законом(для запобігання викривлення дійсності і маніпуляцій з боку окремих громадян) і жорстко присікатись. Політика толерантної і ліберальної держави зазнала краху, потурання українофобським рухам призвело до війни і величезних людських жертв.

Надії на гідне життя, які з’явились в 1991 р. не виправдались, замість процвітаючої і багатої країни ми отримали клептократичну державу, в якій годі і думати про порядок і справедливість. Стара Україна має бути знищена, а на її руїнах мусимо збудувати нову сильну, незалежну, процвітаючу і багату Україну і одна з найважливіших ролей в цьому будівництві належатиме новій державній ідеології. І відповідаючи на питання "Чи потрібна Україні державна ідеологія?" я з впевненість скажу "Так!", тому що 24 роки існування держави без ідеології призвело до тяжких наслідків.


© Євген ЛИТВИНЧУК