Що таке лібералізм?

Лібералізм - політична та ідеологічна течія, що об'єднує прихильників парламентського ладу та демократичних свобод. Лібералізм обстоює абсолютну цінність людської особистості ("особа важливіша за державу"). Сучасний лібералізм також віддає перевагу відкритому суспільству, заснованому на плюралізмі та демократичному управлінні державою, за умови захисту права меншості та окремих громадян.

Політичний лібералізм також включає в себе умову загального виборчого права, незалежно від статі, раси або майнового стану. Культурний лібералізм в тій чи іншій мірі заперечує проти державного регулювання таких областей як література та мистецтво, а також таких питань як діяльність наукових кіл, азартні ігри, проституція, вік добровільної згоди для вступу в статеві стосунки, аборти, використання протизаплідних засобів, евтаназія, вживання алкоголю та інших наркотиків.
Держава-член ЄС - Нідерланди, ймовірно, сьогодні є країною з найвищим рівнем культурного лібералізму, що втім не заважає проголошувати в країні і політику мультикультуралізму. Божевільне, збочене суспільство дозволяє порок, криміналізує правду. Ґвалтівники дітей в Голландії настільки знахабніли від усвідомлення того, що жахливий клімат різноманітності та толерантності захистить їх, що приступили до створення політичної партії для пропаганди "сексуального доступу до дітей".
Мультикультуралізм - явище суспільного життя, яке полягає в співіснуванні у рамках одного суспільства багатьох культур. Лібералізм уходить корінням в гуманізм. Гуманізм - течія в західноєвропейській культурі епохи Відродження, яка визнає людину найвищою цінністю у світі, де здійснюється повага до гідності та розуму людини, право на щастя в житті, вільний вияв природних почуттів і здібностей. Гуманізм - ідеологія, яка заперечує нерівність людей. Надалі поняття гуманізму розповсюдилось і на міжнаціональні, міжрасові та міждержавні відносини людей.
Лібералізм тісно пов'язаний з глобалізмом, який звинувачують у погіршенні прав робітників, наростанні прірви між багатими і бідними країнами і між класами, втрати культурної ідентичності. Глобалізація -процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. У вужчому розумінні - перетворення певного явища на планетарне, такого, що стосується всієї Землі. Основним наслідком глобалізації є міграція у масштабах всієї планети. Уніфікація - приведення до одноманітності, до єдиної форми або системи.
Поширення ліберальних ідей в Україні не мало такого розмаху і не привело до "тріумфальної ходи" лібералізму, як це мало місце в країнах Західної Європи XIX ст. Михайло Драгоманов намагався імплантувати західні ліберальні ідеї в українське середовище у другій половині XIX ст. Михайло Драгоманов у своїй праці "Чудацькі думки про українську національну справу" переконує, що сама по собі думка про націю не зможе довести людство до свободи та правди для всіх. Необхідно шукати чогось іншого — загальнолюдського, що було б вище над усіма національностями та згармонізовувало їх відносини. Драгоманов вважав, що треба прагнути до космополітизму.
Космополітизм - ідеологія, яка надає пріоритетне значення загальнолюдським цінностям і другорядне - національним проблемам. Саме поняття "нація" фактично відпадає. Про національну ідентичність можна забути. В Україні також є критики ліберальних ідей. Зокрема, Дмитро Донцов вважав, що для перемоги Національної Ідеї творча меншість має відкинути "всі ці лібералізми, демократизми, соціалізми, пацифізми" та згуртувати Націю навколо одного ідеалу...

 

© Арійське ПРАВО