Вельс: шлях до незалежності через терор

Від самого заснування держави йде війна за незалежність. У XV ст. загарбницькі війська захопили рідну землю, і до тепер не полишають її. Боротьба триває досі! На вулицях міст, в місцевих органах влади, в головах людей. Досі незалежність так і не отримана. Досі країна-окраїна під імперською рукою...

Детальніше...

Генеза концепції мультикультуралізму в Канаді

Сьогоднішній світ далеко не позбавлений проблем, які створює взаємодія політичних та етнічних спільнот. Нас цікавлять ті методи або їх комплекси, котрі стали запорукою їх успішного врегулювання; одним з таких шляхів є курс на мультикультуралізм, якій в сьогоднішній Канаді вважається реалізованим. Проте для розуміння сутності цього феномену слід усвідомити, як на його виникнення та розвиток вплинули специфіка власне канадського контексту та історичні передумови. Ми звертаємося до витоків мультикультуралізму в країні; метою є дослідження і виокремлення факторів кристалізації цього ідейного комплексу...

Детальніше...

Атентат Еуґена Шаумана

Планомірний наступ царської політики русифікації впродовж 1899-1904 рр. у Великому князівстві Фінляндському під проводом генерал-губернатора Ніколая Бобрікова та міністра-статс-секретаря В'ячеслава фон Плеве розбурхав вже й до того радикалізоване суспільство цієї північної автономії. Зародився активний опір фінляндських патріотів-націоналістів, які не сприймали царські самодержавні "новації", тож все частіше у пресі Великого князівства Фінляндського починають звучати гасла щодо відділення Фінляндії від Російської імперії. Це було щось абсолютно небачене в такому лояльному раніше до імперської влади Великому князівстві Фінляндському: Гельсінґфорс 1904-го р. все більше ставав схожим на Варшаву 1863-го р.

 

Детальніше...

Європа повстає проти фатальності

Моє тіло і розум в повному здоров'ї, я сповнений любові до дружини і дітей. Я люблю життя і сподіваюсь лише на збереження моєї раси і мого духа. І все ж на схилі своїх днів будучи свідком великої небезпеки, яка загрожує моїй батьківщині, Франції, і всій Європі, я зобов'язаний діяти, доки у мене ще є сили...

Детальніше...

Економічні теорії фашизмy

Сутність економичних теорій фашизму зводиться до теоретичного виправдання економічної політики фашистівських держав і формування ідеології фашизму. На формування цих теорій суттєво впливали ідеї Фрідріха Ліста і представників історичної школи в Німеччині, концепція солідаризму француза Луї Дюґі, згідно з якою сутність, функції та цілі буржуазної держави базуються на принципі солідарності всіх членів суспільства. Визначальними були також pасова та геополітична доктрини фашизму.

Детальніше...